Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Tóm tắt tác phẩm Thương nhớ bầy ong – Văn 6 (3 mẫu)

Tóm tắt văn bản Thương nhớ bầy ong (3 mẫu)

Thương nhớ bầy ong sẽ được giới thiệu đến các bạn học sinh trong sách Ngữ Văn lớp 6, thuộc sách Chân trời sáng tạo.

Tóm tắt văn bản Thương nhớ bầy ong
Tóm tắt văn bản Thương nhớ bầy ong

Hôm nay, THPT Vạn Tường muốn cung cấp bài Bài văn mẫu lớp 6: Tóm tắt văn bản Thương nhớ bầy ong, hy vọng có thể giúp các bạn học sinh chuẩn bị bài đầy đủ và nhanh chóng.

Tóm tắt Thương nhớ bầy ong – Mẫu 1

Nhà của nhân vật tôi có truyền thống nuôi ong. Từ ngày ông chết, cha và chú của nhân vật tôi chỉ nuôi một ít đõ, nhưng không “vượng” như xưa. Nhân vật tôi hay ra xem, nhiều khi bị ong đốt nhưng vẫn không thôi. Buồn nhất là khi mấy lần ong “trại”, rời tổ. Nếu vào buổi trưa thì chú của nhân vật tôi biết được sẽ hô lên cho cả xóm ném đất vụn để ong mệt quay trở về. Nhưng nếu vào buổi chiều lỡ buổi, người chú phải ra đồng, một mình nhân vật tôi không thể làm gì đành nhìn lũ ong bay đi. Nỗi buồn ấy khiến cậu cảm thấy một phần linh hồn ra đi.

Bạn đang xem: Tóm tắt tác phẩm Thương nhớ bầy ong – Văn 6 (3 mẫu)

Tóm tắt Thương nhớ bầy ong – Mẫu 2

Nhà của nhân vật tôi nuôi nhiều ong. Sau ngày ông mất, cha và chú còn nuôi một ít đõ, nhưng không còn “vượng” lúc trước. Chiều lỡ buổi, ong hay bay ra hợp đàn trước đõ. Nhân vật tôi thường ra xem, nhiều khi bị ong đốt nhưng vẫn say mê. Tôi buồn nhất là khi mấy lần ong trại, rời tổ. Vào buổi trưa, khi người chú ở nhà, biết được sẽ hô lên cho cả xóm ném đất vụn để ong mệt quay trở về. Còn vào buổi chiều lỡ buổi, người chú phải ra đồng, tôi chỉ biết nhìn theo, buồn không nói được.

Tóm tắt Thương nhớ bầy ong – Mẫu 3

Nhà của nhân vật tôi có truyền thống nuôi ong. Đến khi ông mất, cha và chú của tôi chỉ nuôi một ít đõ, nhưng không vượng như xưa. Tôi hay ra xem, nhiều khi bị ong đốt nhưng vẫn không thôi. Có những lần ong trại, rời tổ. Vào buổi trưa, người chú ở nhà nên biết được sẽ hô lên cho cả xóm ném đất vụn để ong mệt quay trở về. Còn nếu vào buổi chiều lỡ buổi, người chú phải ra đồng, một mình tôi không thể làm gì, nhìn theo mà buồn không nói được. Nỗi buồn ấy khiến cậu cảm thấy một phần linh hồn ra đi.


Tóm tắt văn bản Thương nhớ bầy ong (3 mẫu)

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu – Bài giảng

Ngày cập nhật: 2023-04-05 06:56:52

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục