Tài liệu dành cho Giáo viên

Tài liệu học tập Module 9 môn Đạo đức Tiểu học đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 9 môn Đạo đức Tiểu học

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 9 môn Đạo đức Tiểu học giúp thầy cô tham khảo, tìm hiểu về Module 9 để có thêm kinh nghiệm, nhanh chóng hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa Mô đun 9 của mình.

Tài liệu Module 9 môn Đạo đức giới thiệu tổng quan, các yêu cầu cần đạt, các nội dung chính, tổ chức hoạt động bồi dưỡng Mô đun 9. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm tài liệu bồi dưỡng môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội, đáp án trắc nghiệm Mô đun 9. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của THPT Vạn Tường:

Nội dung học tập Module 9 môn Đạo đức Tiểu học

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN

Bạn đang xem: Tài liệu học tập Module 9 môn Đạo đức Tiểu học đầy đủ

Mô đun 9 “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học môn Đạo đức” là một trong các mô đun bồi dưỡng giáo viên theo quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT (kí ngày 04 tháng 12 năm 2019) về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông. Các mô đun bồi dưỡng này nhằm hỗ trợ giáo viên tổ chức và thực hiện được các hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời giúp giáo viên nâng cao năng lực, phát triển chuyên môn và nghiệp vụ theo các tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Mô đun 9 do trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo yêu cầu của “Chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA MÔ ĐUN

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng của mô đun 9, người học có thể: (YCCĐ 01) Trình bày được vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết

bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh tiểu học;

(YCCĐ 02) Khai thác được thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh tiểu học;

(YCCĐ 03) Lựa chọn và thực hành được một số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học môn Đạo đức ở trường tiểu học theo chương trình GDPT 2018;

(Ví dụ: Vận dụng các phần mềm, học liệu số và thiết bị công nghệ như Internet; các hệ thống quản lí học tập trực tuyến, … để thiết kế kế hoạch bài dạy, hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, giáo dục, quản lí học sinh, … ở trường tiểu học); (YCCĐ 04) Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng

lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường tiểu học.

3. NỘI DUNG CHÍNH

  • Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.
  • Thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh tiểu học.
  • Lựa chọn, ứng dụng thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học, giáo dục môn đạo đức ở cấp tiểu học.

– Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường tiểu học.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG

NỘI DUNG TẬP HUẤN QUA MẠNG

Kế hoạch tập huấn qua mạng gồm 3 giai đoạn

A. GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ

Phần giới thiệu

Xem video clip giới thiệu về mô đun 9.

Xem đồ hoạ thông tin giới thiệu về mô đun 9 – Infographics 0.09.

b. Nhiệm vụ học tập của học viên

Mô đun 9 được thiết kế theo hình thức học kết hợp: trực tiếp và trực tuyến, với các hoạt động tự học/học cộng tác qua mạng là chủ yếu. Vì vậy, nhiệm vụ học tập cụ thể của học viên ở khóa học này là:

Nhiệm vụ 1: Tự nghiên cứu 4 nội dung chính của tài liệu đọc và tài liệu bổ trợ (không bắt buộc);

Nhiệm vụ 2: Tự học qua mạng với 14 hoạt động học tập tương ứng với 4 nội dung chính của tài liệu đọc. Thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ học tập của hoạt động học tập yêu cầu;

Nhiệm vụ 3: Hoàn thành bài tập thực hành cuối khoá “Xây dựng học liệu cho các hoạt động trong kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT; Mô tả cách sử dụng học liệu số trong hoạt động dạy học” và nộp sản phẩm thực hiện trên hệ thống LMS;

Nhiệm vụ 4: Hoàn thành “Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp” và nộp sản phẩm thực hiện trên hệ thống LMS;

Nhiệm vụ 5: Trao đổi, thảo luận, chia sẻ phản hồi, thực hiện các khảo sát theo yêu cầu của khóa học.

c. Phần chuẩn bị cá nhân và ôn tập kiến thức các mô đun trước

Xem đồ hoạ thông tin, video clip hướng dẫn sử dụng và khai thác hệ thống LMS;

Xem đồ hoạ thông tin hướng dẫn việc học tập và các quy chế học tập mô đun 9;

Xem đồ hoạ thông tin hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên, học liệu số;

Thực hiện trắc nghiệm kiến thức của mô đun trước (10 câu hỏi).

……..

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Tài liệu bồi dưỡng Module 9 môn Đạo đức Tiểu học


Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 9 môn Đạo đức Tiểu học

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-07 00:05:04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục