Tài liệu dành cho Giáo viên

Tài liệu học tập Module 9 môn Âm nhạc Tiểu học đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 9 môn Âm nhạc Tiểu học

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 9 môn Âm nhạc Tiểu học giới thiệu tổng quan, các yêu cầu cần đạt khi tham gia tập huấn, các nội dung chính, tổ chức hoạt động bồi dưỡng Mô đun 9 môn Âm nhạc.

Qua đó, giúp thầy cô tham khảo, tìm hiểu về Module 9 để có thêm kinh nghiệm, nhanh chóng hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa Mô đun 9 của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm tài liệu bồi dưỡng môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội, Công nghệ, đáp án trắc nghiệm Mô đun 9. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của THPT Vạn Tường nhé:

Nội dung học tập Module 9 môn Âm nhạc Tiểu học

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN

Bạn đang xem: Tài liệu học tập Module 9 môn Âm nhạc Tiểu học đầy đủ

Mô đun 9 “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh Tiểu học môn Âm nhạc” là một trong các mô đun bồi dưỡng giáo viên theo quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT (kí ngày 04 tháng 12 năm 2019) về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lí cơ sở GDPT cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở GDPT. Các mô đun bồi dưỡng này nhằm hỗ trợ giáo viên tổ chức và thực hiện được các hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu của CT GDPT 2018, đồng thời giúp giáo viên nâng cao năng lực, phát triển chuyên môn và nghiệp vụ theo các tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDPT. Mô đun 9 do trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo yêu cầu của “Chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở GDPT (ETEP)” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA MÔ ĐUN

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng của mô đun 9, người học có thể:

(YCCĐ 01) Trình bày được vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học;

(YCCĐ 02) Phân tích, đánh giá được việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học môn Tự nhiên và Xã hội qua một trường hợp minh họa

(YCCĐ 03) Lựa chọn và thực hành một số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở trường tiểu học theo chương trình GDPT 2018;

(Ví dụ: Vận dụng các phần mềm, học liệu số và thiết bị công nghệ như internet; các hệ thống quản lí học tập trực tuyến, … để thiết kế kế hoạch bài dạy, hoạt động giáo dục, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, giáo dục, quản lí học sinh, … ở trường tiểu học);

(YCCĐ 04) Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường tiểu học.

……..

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Tài liệu bồi dưỡng Module 9 môn Âm nhạc Tiểu học


Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 9 môn Âm nhạc Tiểu học

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-09 06:53:32

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục