Tài liệu dành cho Giáo viên

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 10 năm 2022 – 2023

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 10 (Các môn)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 10 năm 2022 – 2023 mang tới những lời nhận xét, góp ý cho môn Ngữ văn, Mĩ thuật của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Còn các môn khác chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

Qua những lời nhận xét, ý kiến đánh giá này sẽ giúp thầy cô có thêm nhiều kinh nghiệm để góp ý cải thiện bộ sách giáo khoa mới trước khi đưa vào giảng dạy trực tiếp. Thầy cô lớp 7 có thể tham khảo thêm phiếu góp ý SGK lớp 7 năm 2022 – 2023. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Vạn Tường:

Phiếu góp ý sách giáo khoa Ngữ văn 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

UBND TỈNH……
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
MÔN: Ngữ văn. Bộ sách: Kết nối tri thức

Bạn đang xem: Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 10 năm 2022 – 2023

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Tản Viên từ phán sự lục Tập 1. Trang 15. Tản Viên: đền thờ Tản Viên Sơn Thánh Làm rõ về nhân vật Tản Viên là ai? Làm rõ một danh từ riêng bằng một di tích.
Chữ người tử tù​ Tập 1. Trang 21 câu hỏi đầu tiên​ Dựa vào nhan đề “Chữ người tử tù…”​ Thêm dấu ? cuối câu​ Câu hỏi nhưng không có dấu ? cuối câu​
Chữ người tử tù​ 21​ Dựa vào nhan đề “Chữ người tử tù”, bạn thử suy đoán xem tác phẩm viết về câu chuyện gì.​ 2 phương án diễn đạt lại:
Dựa vào nhan đề “Chữ người tử tù”, bạn thử suy đoán xem tác phẩm viết về nội dung gì.
Hoặc:
Dựa vào nhan đề “Chữ người tử tù”, bạn thử suy đoán xem tác phẩm kể câu chuyện gì.​
Cách hỏi “viết về câu chuyện gì” không đúng đặc trưng nội dung của tác phẩm văn học và đặc trưng thể loại truyện ngắn.​
33​ Câu chuyện trong truyện diễn ra như thế nào?​ Câu chuyện được kể diễn ra như thế nào?​ “Diễn ra” phải gắn với: sự kiện, sự việc (diễn ra). Do vậy không thể nói “câu chuyện diễn ra” mà phải là “câu chuyện được kể diễn ra” (câu chuyện được kể: sự kiện, sự việc) mới đúng với chủ thể của động từ.​
Vẻ đẹp của thơ ca​ 44​ phân bố số tiếng trong một dòng thơ​ phân bổ số tiếng trong một dòng thơ​ “phân bố” có thể hiểu là “chia ra khắp nơi”. Từ điển tiếng Việt định nghĩa là “chia ra, rải ra nhiều nơi theo nguyên tắc nào đó” (Hoàng Phê chủ biên, 1992, tr.761). Chẳng hạn, có thể nói “tài nguyên thiên nhiên ở nước này phân bố không đồng đều”.
“Phân bổ” có thể hiểu là “chia ra [để] thêm vào [cho các đối tượng]”
VD: Cách phân bổ số tiếng trong mỗi dòng cho thấy những đặc điểm của thơ lục bát: Thơ lục bát là một thể loại nằm trong thể loại thơ của dân tộc Việt Nam, gồm các cặp câu thơ kết thành một bài. Thường thì câu đầu là 6 chữ, câu sau là 8 chữ, cứ nối tiếp cho tới hết bài.​
Thơ hai-cư​ Tập 1. Trang 45​ Câu hỏi “ Hình ảnh “hoa triêu nhan” và “dây gàu” gợi ra cho bạn là gì?​ Câu hỏi khó hình dung, HS rất khó trả lời.​
Thu hứng​ Tập 1. Trang 48​ Khung cảnh mùa thu được tái hiện trong bài thơ (màu sắc, không khí, trạng thái vận động của sự vật)​ Khung cảnh mùa thu được tái hiện trong bài thơ (màu sắc, không khí, trạng thái vận động của sự vật) như thế nào?​ Câu thiếu mệnh lệnh hỏi/yêu cầu​
Mùa xuân chín​ Tập 1. Trang 52. Câu hỏi 5​ Con người trong bài thơ trên hiện diện qua những hình ảnh nào?​ Trong bài thơ trên, chỉ ra những hình ảnh biểu hiện con người​
Bình Ngô đại cáo​ Tập 2. Trang 11​ Có 02 câu hỏi: 1. Chú ý tư tưởng thực thi nhân nghĩa xuyên suốt tác phẩm. 2. “Chủ quyền dân tộc” được thể hiện ở những phương diện cơ bản nào?​ Câu hỏi lắt nhắt, vụn. Có thể kết hợp thành 1 câu.​
  • Ở nhiều bài học, việc chia nhỏ các kĩ năng nghe – nói – đọc – viết rơi vào tình trạng cơ học, mất đi sự linh hoạt, nhuần nhuyễn của môn Ngữ văn. Gây khó khăn cho người dạy, dễ rơi vào rập khuôn, máy móc.
  • Nhiều câu hỏi trong bài lắt nhắt, không cần thiết.

Phiếu góp ý sách giáo khoa Âm nhạc 10 năm 2022 – 2023

Góp ý sách giáo khoa Âm nhạc 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
MÔN: ÂM NHẠC 10

Họ và tên giáo viên: ……………………..

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất

2. Tập Đọc nhạc số 1

Trang 10

Tập dọc nhạc không có lời

Thêm lời bài TĐN

Học sinh chưa quen nặng kiến thức.

2. Tập Đọc nhạc số 2

Trang 18

Tập dọc nhạc không có lời

Thêm lời, Bớt kí hiệu đơn giản lại

Học sinh chưa quen nặng kiến thức.

1.Luyện tập giai điệu.

Trang 22

Giai điệu 1

Nên sử dụng các dụng các âm hình, nội dung đơn gian

Nặng kiến thức so với các em được học trước đây.

2. Tập Đọc nhạc số 4

Trang 37

TĐN 2 bè,

Bỏ bè,

Nặng kiến thức.

2. Học hát họp xướng

Trang 39

Hợp xướng 3 bè

Bỏ 1 bè Nữ

Nặng kiến thức so với các em được học trước đây.

4. Học hát

Trang 49

Hát ru. Nhạc nước ngoài

Đổi bài hát Việt Nam

Không tạo hứng thú cho học sinh.

2. Làm chủ hơi thở

Trang 53

1.Lấy hơi, dữ hơi và dẩy hơi khi hát.

Đơn giản lại.

Yêu cầu quá cao so với học sinh.

4. Hát chuyển giọng

Trang 61

Yêu cầu cần đạt quá cao đối với học sinh.

Đơn giản lại.

Học sinh chưa chuyên nghiệp khó thực hiện.

A: Hát

Trang 54, 55, 58,59, 68

Nội dung yêu cầu cần đạt quá khả năng học sinh thực hiện

Chọn những bài hát đơn giản, dễ gần. dễ xử lí các kĩ thuật hát

Các bài hát xử lí kĩ thuật hát quá cao. Nặng kiến thức so với học sinh.

B: Nhạc cụ

Trang 65

Nội dung học và thực hành khá nặng so với học sinh nông thôn.

Chia nhỏ nội dung giảm tải đơn giản nhất có thể

Chưa phù hợp với học sinh khu vực nông thôn.

Chuyên đề học tập Âm Nhạc 10

Trang 22…>>37….>>

Phương pháp xác định giọng, đặt hợp âm cho ca khúc, bản nhạc.

Phương pháp xác định tiết điệu.

Chỉnh sủa đơn giản hơn về nội dung. Giảm

tải lượng kiến thức

Yêu cầu quá cao đối với lượng kiến thức và năng lục các em thực hiện.

…..ngày ….tháng ….năm 2022

Góp ý sách giáo khoa Âm nhạc 10 sách Cánh diều

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU
MÔN: ÂM NHẠC 10

Họ và tên giáo viên: …………………..

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 Cả cuốn tập Chữ mờ. Khuông nhạc không rõ ràng, mất dòng kẻ In đậm và rõ ràng hơn Mờ không nhìn rõ
Tập đọc nhạc sô 1 Trang 7 Tập dọc nhạc không có lời Thêm lời bài TĐN Học sinh chưa quen
Lí thuyết âm nhạc Trang 14 Yêu cầu giải thích thuật ngữ, điệu thức trưởng, thứ. giọng trưởng, thứ. Thêm vi dụ Để các em so sánh dễ nhận biết hơn.
Hát Trang 55…>80 Vừa kĩ năng kiến thức đối với các em. Không Không
Nhạc cụ Trang 85…>>105 Vừa kĩ năng kiến thức để học tập nhạc cụ đối với các em. Không Không
Phần kiến thức chung Trang 3…>49 Phù hợp với khả năng học tập, năng khiếu của các em. Kiến thức nhẹ nhàng đảm bảo Không Không

…..ngày ….tháng ….năm 2022


Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 10 (Các môn)

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-07 00:34:11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục