Tài liệu dành cho Giáo viên

Phân phối chương trình Sinh học 11 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Sinh học 11 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình Sinh học 11 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu kế hoạch dạy học môn Sinh học 11 năm 2022 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Ngoài ra các bạn xem thêm: phân phối chương trình môn Vật lí 11, phân phối chương trình môn Toán 11. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Sinh học 11 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Phân phối chương trình Sinh học 11 năm 2022 – 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…….

Bạn đang xem: Phân phối chương trình Sinh học 11 năm 2022 – 2023

TRƯỜNG PHỔ THÔNG ………..

————————–

KẾ HOẠCH DẠY HỌC HÀNG TUẦN

(Tiết chính khóa và tiết tự chọn)

MÔN: SINH HỌC KHỐI 11

Năm học: 2022 – 2023

MÔN SINH HỌC LỚP 11

(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

Cả năm: 35 tuần, 52 tiết

Học kì I: 18 tuần – 18 tiết

Học kì II: 17 tuần – 34 tiết

TIẾT

BÀI

NỘI DUNG

GHI CHÚ (GIẢM TẢI)

Ghi chú

PHẦN BỐN: SINH HỌC CƠ THỂ

CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

1

1

Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

– Không dạy: Mục I trang 6, mục III trang 9

– Mục II: thêm ý cơ quan hấp thụ nước chủ yếu ở cây là rễ

2

2

Vận chuyển các chất trong cây

-Mục I: Không mô tả sâu cấu tạo của mạch gỗ, chỉ tập trung dạy đường đi của dịch mạch gỗ

Mục II: – Không mô tả sâu cấu tạo của mạch rây, chỉ dạy sự dẫn truyền của dịch mạch rây

– Không dùng hình 2.4b

3

3

Thoát hơi nước

– Mục II.1. Lá là cơ quan thoát hơi nước: Không trình bày và giải thích thí nghiệm của Garô và hình 3.3 mà chỉ giới thiệu cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là lá.

– Mục IV. Cân bằng nước và tưới tiêu hợp lí cho cây trồng:

*Lưu ý: Cây có cơ chế tự điều hoà về nhu cầu nước, cơ chế này điều hoà việc hút vào và thải ra. Khi cơ chế điều hoà không thực hiện được cây không phát triển bình thường.

– Câu 2*: Không yêu cầu HS trả lời

4

4

Vai trò của các nguyên tố khoáng

5

5+6

Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Không dạy: mục II trang 26 của bài 5

6

7

Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò phân bón

7

8

Quang hợp ở thực vật.

Mục II.1: Không giải thích câu lệnh hình 8.2, bỏ nội dung cấu tạo trong của lá

8

9

Quang hợp ở nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

– Chỉ giới thiệu C3,C4 và CAM theo kênh chữ là đủ. Tuy nhiên chỉ so sánh như chuẩn đã mô tả: Điều kiện sống, có tế bào bao bó mạch hay không, hiệu suất quang hợp cao hay thấp.

– Bỏ hình 9.3 và 9.4 (Không yêu cầu so sánh dựa trên sơ đồ)

9

Ôn tập

10

Kiểm tra 1 tiết

11

10

Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.

12

11

Quang hợp và năng suất cây trồng

13

12

Hô hấp ở thực vật

Mục II,trang 52: Không đi sâu vào cơ chế

14

13

Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

15

14

Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

16

Ôn tập học kì I

17

Kiểm tra học kì I

18

15

Tiêu hóa ở động vật

B: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

19

16

Tiêu hóa ở động vật (tiếptheo)

20

17

Hô hấp ở động vật

21

18

Tuần hoàn máu

22

19

Tuần hoàn máu (tiếp theo)

23

20

Cân bằng nội môi

24

21

Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người.

25

22

Ôn tập chương I

CHƯƠNG II: CẢM ỨNG

A: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

26

23

Hướng động

27

24

Ứng động

28

25

Thực hành: Hướng động

B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

29

26

Cảm ứng ở động vật

Mục II trang 108: Không dạy

30

27

Cảm ứng ở động vật(tiếp)

31

28+29

Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Không dạy: mục II trang 114

Không dạy: mục II trang 117

32

30

Truyền tin qua xináp

33

31

Tập tính của động vật

34

32

Tập tính của động vật (tiếp theo)

35

Ôn tập chương II

36

Kiểm tra 1 tiết

CHƯƠNG III: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

37

34

Sinh trưởng ở thực vật

38

35

Hoocmôn thực vật

39

36

Phát triển ở thực vật có hoa

B: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

40

37

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

41

38

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

42

39

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

43

33+40

Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật, tập tính ở động vật

CHƯƠNG IV: SINH SẢN

A: SINH SẢN Ở THỰC VẬT

44

41

Sinh sản vô tính ở thực vật

45

42

Sinh sản hữu tính ở thực vật

46

43

Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

B: Sinh sản ở động vật

47

44

Sinh sản vô tính ở động vật

48

45

Sinh sản hữu tính ở động vật

49

46

Cơ chế điều hòa sinh sản

50

47

Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.

51

48

Ôn tập chương III, IV

52

Kiểm tra học kỳ II


Kế hoạch dạy học môn Sinh học 11 năm 2022 – 2023

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-18 12:13:37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục