Tài liệu dành cho Giáo viên

Phân phối chương trình môn Địa lí 10 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Cánh diều

Phân phối chương trình môn Địa lí 10 sách Cánh diều là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Thông qua mẫu kế hoạch dạy học môn Địa lý 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm: Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 10 bộ Cánh diều, Kế hoạch dạy học môn Toán 10 Cánh diều.

Phân phối chương trình môn Địa lí 10 sách Cánh diều 2022

TRƯỜNG: ……….

Bạn đang xem: Phân phối chương trình môn Địa lí 10 sách Cánh diều

TỔ: ……………………….

Họ và tên giáo viên: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC: ĐỊA LÍ; LỚP 10 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)

(Năm học 2022 – 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Thứ tự tiết

Bài học

Số tiết

Thời điểm

1 Bài 1. Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh 1 Tuần 1
2 Bài 2. Sử dụng bản đồ

3

Tuần 1
3 Tuần 2
4 Tuần 2
5 Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng 1 Tuần 3
6 Bài 4. Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất

3

Tuần 3
7 Tuần 4
8 Tuần 4
9 Bài 5. Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

3

Tuần 5
10 Tuần 5
11 Tuần 6
12 Bài 6. Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất 2 Tuần 6
13
Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí
Tuần 7
14 2 Tuần 7
15 Tuần 8
16 Ôn tập giữa kì I 1 Tuần 8
17 Kiểm tra giữa kì I 1 Tuần 9
18 Bài 8. Khí áp, gió và mưa


4


Tuần 9
19 Tuần 10
20 Tuần 10
21 Tuần 11
22 Bài 9. Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu 1 Tuần 11
23 Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa

3

Tuần 12
24 Tuần 12
25 Tuần 13
26 Bài 11. Nước biển và đại dương 2 Tuần 13
27 Tuần 14
28 Bài 12. Đất và sinh quyển

3

Tuần 14
29 Tuần 15
30 Tuần 16
31 Bài 13. Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới 1 Tuần 16
32 Bài 14. Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh 1 Tuần 16
33 Bài 15. Quy luật địa đới và phi địa đới 2 Tuần 17
34 Tuần 17
35 Ôn tập cuối kì I 1 Tuần 18
36 Kiểm tra cuối kì I 1 Tuần 18
37 Bài 16. Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số 2 Tuần 19
38 Tuần 19
39 Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hóa 2 Tuần 20
40 Tuần 20
41 Bài 18. Các nguồn lực phát triển kinh tế 1 Tuần 21
42 Bài 19. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia 2 Tuần 21
43 Tuần 22
44 Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 1 Tuần 22
45 Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản


4


Tuần 23
46 Tuần 23
47 Tuần 24
48 Tuần 24
49 Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 1 Tuần 25
50 Ôn tập giữa kì II 1 Tuần 25
51 Kiểm tra giữa kì II 1 Tuần 26
52 Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp 1 Tuần 26
53 Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp


4


Tuần 27
54 Tuần 27
55 Tuần 28
56 Tuần 28
57 Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp 1 Tuần 29
58 Bài 26. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ 1 Tuần 29
59 Bài 27. Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông


4


Tuần 30
60 Tuần 30
61 Tuần 31
62 Tuần 31
63 Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch


4


Tuần 32
64 Tuần 32
65 Tuần 33
66 Tuần 33
67 Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên 1 Tuần 34
68 Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh 1 Tuần 34
69 Ôn tập cuối kì II 1 Tuần 35
70 Kiểm tra cuối kì II 1 Tuần 35

2. Chuyên đề lựa chọn 

Thứ tự tiết

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

1 – 10

Biến đổi khí hậu

10

Từ tuần 1 đến tuần 10

11 – 25

Đô Thị Hóa

15

Từ tuần 11 đến tuần 25

26 – 35

Phương pháp viết báo cáo địa lí

10

Từ tuần 26 đến tuần 35

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày tháng năm 2022

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)


Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Cánh diều

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-28 18:06:08

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục