Tài liệu dành cho Giáo viên

Phân phối chương trình lớp 1 sách Chân trời sáng tạo (8 môn, theo tuần)

Phân phối chương trình lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, có thêm nhiều kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch dạy học lớp 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Phân phối chương trình lớp 1 gồm 8 môn: Giáo dục thể chất, Tự nhiên xã hội, Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Mĩ thuật và Tiếng Anh lớp 1. Đồng thời, có cả phân phối chương trình lớp 1 theo tuần cho cả năm học 2022 – 2023, với 35 tuần. Vậy mời thầy cô cùng tải về theo dõi nhé:

Phân phối chương trình lớp 1 theo tuần sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình sách Chân trời sáng tạo cả năm, các môn: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm:

Bạn đang xem: Phân phối chương trình lớp 1 sách Chân trời sáng tạo (8 môn, theo tuần)

TUẦN TÊN MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ
1 Tiếng Việt A a (T.1)
A a (T.2)
B b (T.1)
B b (T.2)
C c dấu huyền, dấu sắc (T.1)
C c dấu huyền, dấu sắc (T.2)
O o dấu hỏi (T.1)
O o dấu hỏi (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Cá bò
Toán Lớp 1 của em Tr.6, 7
Vị trí (T.1) Tr.10, 11
Vị trí (T.2) Tr.12, 13
Đạo đức Bài 1: Mái ấm gia đình em (T.1) Tr.6, 7
TN&XH Bài 1: Gia đình của em (T.1) Tr.8, 9
Bài 1: Gia đình của em (T.2) Tr.10, 11
Hoạt động trải nghiệm SHDC:Giới thiệu học sinh lớp 1 Tr.5
SH theo chủ đề:Hình dáng bên ngoài của em và của bạn Tr.6, 7, 8
SH lớp: Em làm việc nhóm Tr.8
Âm nhạc
2 Tiếng Việt Ơ ơ dấu nặng (T.1)
Ơ ơ dấu nặng (T.2)
Ô ô dấu ngã (T.1)
Ô ô dấu ngã (T.2)
V v (T.1)
V v (T.2)
E e Ê ê (T.1)
E e Ê ê (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Bé và bà
Toán Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương Tr.14, 15
Hình tròn – Hình tam giácHình vuông – Hình chữ nhật (T.1) Tr.16, 17
Hình tròn – Hình tam giácHình vuông – Hình chữ nhật (T.2) Tr.18, 19
Đạo đức Bài 1: Mái ấm gia đình (T.2) Tr.8, 9
TN&XH Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình (T.1) Tr.12, 13
Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình (T.2) Tr.14, 15
Hoạt động trải nghiệm SHDC:Em thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ Tr.9
SH theo chủ đề: Sở thích của em và của bạn Tr.9, 10, 11
SH lớp: Tự giới thiệu sở thích của em Tr.11
Âm nhạc
3 Tiếng Việt D d Đ đ (T.1)
D d Đ đ (T.2)
I i K k (T.1)
I i K k (T.2)
L l H h (T.1)
L l H h (T.2)
ch kh (T.1)
ch kh (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Bé và chị đi chợ
Toán Xếp hình Tr.20, 21
Thực hành và trải nghiệm: Vui Trung thu Tr.22
Các số 1, 2, 3 Tr.24, 25
Đạo đức Bài 2: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (T.1) Tr.10, 11
TN&XH Bài 3: Nhà ở của em (T.1) Tr.16, 17
Bài 3: Nhà ở của em (T.2) Tr.18, 19
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Cùng bạn vui Tết Trung thu Tr.12
SH theo chủ đề: Bức chân dung đáng yêu của em Tr.12, 13, 14
SH lớp: Cùng bạn xây dựng lớp học đáng yêu Tr.14
Âm nhạc
4 Tiếng Việt N n M m (T.1)
N n M m (T.2)
U u Ư ư (T.1)
U u Ư ư (T.2)
G g gh (T.1)
G g gh (T.2)
ng ngh (T.1)
ng ngh (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Nghỉ hè
Toán Các số 4, 5 (T.1) Tr.
Các số 4, 5 (T.2) Tr.
Tách – Gộp số (T.1) Tr.
Đạo đức Bài 2: Quân tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (T.2) Tr.12, 13
TN&XH Bài 4: Đồ dùng trong nhà (T.1) Tr.20, 21
Bài 4: Đồ dùng trong nhà (T.2) Tr.22, 23
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Giới thiệunhững học sinh chăm ngoan của khối lớp 1 Tr.15
SH theo chủ đề: Tự giới thiệu về em Tr.15, 16, 17
SH lớp: Cùng làm sơ đồ lớp Tr.17
Âm nhạc
5 Tiếng Việt T t th nh (T.1)
T t th nh (T.2)
R r tr (T.1)
R r tr (T.2)
ia (T.1)
ia (T.2)
ua ưa (T.1)
ua ưa (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Ba chú thỏ
Toán Tách – Gộp số (T.2) Tr.
Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn Tr.32, 33
So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn Tr.34, 35
Đạo đức Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (T.1) Tr.14, 15
TN&XH Bài 5: Ôn tập chủ đề: GIA ĐÌNH (T.1) Tr.
Bài 5: Ôn tập chủ đề: GIA ĐÌNH (T.2) Tr.
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Hoạt cảnh: Một ngày của em Tr.18
SH theo chủ đề:Những việc em thường làm ở nhà Tr.19, 20, 21
SH lớp:Trang trí bảng công việc thường ngày của em Tr.21
Âm nhạc
6 Tiếng Việt P p ph (T.1)
P p ph (T.2)
S s X x (T.1)
S s X x (T.2)
Q q qu Y y (T.1)
Q q qu Y y (T.2)
gi (T.1)
gi (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Khỉ và sư tử
Toán Các dấu =, >, < (T.1) Tr.
Các dấu =, >, < (T.2) Tr.
Số 6 (T.1) Tr.
Đạo đức Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (T.2) Tr.16, 17
TN&XH Bài 6: Trường học của em (T.1) Tr.28, 29
Bài 6: Trường học của em (T.2) Tr.30, 31
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Giới thiệu hoạt động ở trường Tr.22
SH theo chủ đề: Mỗi ngày ở trường của em Tr.22, 23, 24, 25
SH lớp: Trang trí thời khoá biểu Tr.25
Âm nhạc
7 Tiếng Việt ao eo (T.1)
ao eo (T.2)
au êu (T.1)
au êu (T.2)
â âu (T.1)
â âu (T.2)
iu ưu (T.1)
iu ưu (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Rùa và thỏ
Toán Số 6 (T.2) Tr.
Số 7 (T.1) Tr.
Số 7 (T.2) Tr.
Đạo đức Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (T.1) Tr.18, 19
TN&XH Bài 7: Hoạt động ở trường em (T.1) Tr.32, 33
Bài 7: Hoạt động ở trường em (T.2) Tr.34, 35
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Trò chơi An toàn – Nguy hiểm Tr.26
SH theo chủ đề: An toàn mỗi ngày Tr.26, 27, 28
SH lớp: Làm nhãn an toàn Tr.28
Âm nhạc
8 Tiếng Việt ai oi (T.1)
ai oi (T.2)
ôi ơi (T.1)
ôi ơi (T.2)
ui ưi (T.1)
ui ưi (T.2)
ay ây (T.1)
ay ây (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Cho nhau đồ chơi
Toán Số 8 (T.1) Tr.
Số 8 (T.2) Tr.
Số 9 (T.1) Tr.
Đạo đức Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (T.2) Tr.20, 21
TN&XH Bài 8: Lớp học của em (T.1) Tr.36, 37
Bài 8: Lớp học của em (T.2) Tr.38, 39
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Thi đội mũ bảo hiểm đúng và nhanh Tr.29
SH theo chủ đề: Để mỗi ngày là một ngày vui Tr.29, 30, 31, 32
SH lớp: Cùng chơi trò chơi tập thể Tr.32
Âm nhạc
9 Tiếng Việt ac âc (T.1)
ac âc (T.2)
ă ăc (T.1)
ă ăc (T.2)
oc ôc (T.1)
oc ôc (T.2)
uc ưc (T.1)
uc ưc (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Bọ rùa đi học
Toán Số 9 (T.2) Tr.
Số 0 Tr.46
Số 10 (T.1) Tr.
Đạo đức Bài 5: Tự giác làm việc ở nhà (T.1) Tr.22, 23
TN&XH Bài 9: Hoạt động của lớp em (T.1) Tr.40, 41
Bài 9: Hoạt động của lớp em (T.2) Tr.42, 43
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Tình bạn của chúng em Tr.33
SH theo chủ đề: Những người bạn đáng yêu Tr.34, 35, 36
SH lớp: Lớp chúng mình Tr.36
Âm nhạc
10 Tiếng Việt at ăt ât (T.1)
at ăt ât (T.2)
et êt it (T.1)
et êt it (T.2)
ot ôt ơt (T.1)
ot ôt ơt (T.2)
ut ưt (T.1)
ut ưt (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Sóc và dúi
Toán Số 10 (T.2) Tr.
Số 10 (T.3) Tr.
Em làm được những gì? Tr.50, 51
Đạo đức Bài 5: Tự giác làm việc ở nhà (T.2) Tr.24
TN&XH Bài 10: Ôn tập chủ đề: TRƯỜNG HỌC (T.1) Tr.
Bài 10: Ôn tập chủ đề: TRƯỜNG HỌC (T.2) Tr.
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Lớp 1 của em Tr.37
SH theo chủ đề: Lớp học thân thiện Tr.37, 38, 39
SH lớp: Trang trí lớp học thân yêu Tr.39
Âm nhạc
11 Tiếng Việt an ăn ân (T.1)
an ăn ân (T.2)
en ên in (T.1)
en ên in (T.2)
on ôn (T.1)
on ôn (T.2)
ơn un (T.1)
ơn un (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Bạn mới của khỉ con
Toán Thực hành và trải nghiệmSông nước miền Tây Tr.52
KIỂM TRA
Phép cộng (T.1) Tr.
Đạo đức Bài 6: Không nói dối và biết nhận lỗi (T.1) Tr.25, 26, 27
TN&XH Bài 11: Nơi em sinh sống (T.1) Tr.48, 49
Bài 11: Nơi em sinh sống (T.2) Tr.50, 51
Hoạt động trải nghiệm SHDC:Giới thiệu các câu lạc bộ của trường em Tr.40
SH theo chủ đề: Mái trường em yêu Tr.40, 41, 42
SH lớp: Trái tim biết ơn Tr.42
Âm nhạc
12 Tiếng Việt ang ăng âng (T.1)
ang ăng âng (T.2)
ong ông (T.1)
ong ông (T.2)
ung ưng (T.1)
ung ưng (T.2)
ach êch ich (T.1)
ach êch ich (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Sự tích đèn Trung thu
Toán Phép cộng (T.2) Tr.
Phép cộng trong phạm vi 10 (T.1) Tr.
Phép cộng trong phạm vi 10 (T.2) Tr.
Đạo đức Bài 6: Không nói dối và biết nhận lỗi (T.2) Tr.27, 28
TN&XH Bài 12: Công việc trong cộng đồng (T.1) Tr.52, 53
Bài 12: Công việc trong cộng đồng (T.1) Tr.54, 55
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Em bày tỏ lòng biết ơn thầy, cô giáo Tr.43
SH theo chủ đề: Yêu mến thầy, cô giáo Tr.43, 44, 45
SH lớp: Tập văn nghệchào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Tr.45
Âm nhạc
13 Tiếng Việt am ăm âm (T.1)
am ăm âm (T.2)
em êm (T.1)
em êm (T.2)
om ôm ơm (T.1)
om ôm ơm (T.2)
im um (T.1)
im um (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Lần đầu đi qua cầu khỉ Xem kể
Toán Phép cộng trong phạm vi 10 (T.3) Tr.
Cộng bằng cách đếm thêm (T.1) Tr.
Cộng bằng cách đếm thêm (T.2) Tr.
Đạo đức Bài 7: Không tự ý lấy và sử dụngđồ dùng của người khác (T.1) Tr.29, 30
TN&XH Bài 13: Tết Nguyên đán (T.1) Tr.56, 57
Bài 13: Tết Nguyên đán (T.2) Tr.58, 59
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Thi đội hình đội ngũ Tr.46
SH theo chủ đề:Tìm hiểu việc tự chăm sóc và phục vụ bản thân Tr.47, 48, 49
SH lớp: Thực hành tự chăm sóc và phục vụ Tr.49
Âm nhạc
14 Tiếng Việt ap ăp âp (T.1)
ap ăp âp (T.2)
ep êp (T.1)
ep êp (T.2)
op ôp ơp (T.1)
op ôp ơp (T.2)
ip up (T.1)
ip up (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Bạn cùng lớp Xem kể
Toán Phép trừ (T.1) Tr.
Phép trừ (T.2) Tr.
Phép trừ trong phạm vi 10 (T.1) Tr.
Đạo đức Bài 7: Không tự ý lấy và sử dụngđồ dùng của người khác (T.2) Tr.31
TN&XH Bài 14: Đi đường an toàn (T.1) Tr.60, 61
Bài 14: Đi đường an toàn (T.2) Tr.62, 63
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Thể thao, rèn luyện sức khoẻ Tr.50
SH theo chủ đề:Em tự chọn trang phục và đồ dùng Tr.50, 51, 52
SH lớp: Sắm vai xử lí tình huống Tr.52
Âm nhạc
15 Tiếng Việt anh ênh inh (T.1)
anh ênh inh (T.2)
ươu (T.1)
ươu (T.2)
iêu yêu (T.1)
iêu yêu (T.2)
uôi ươi (T.1)
uôi ươi (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của mèo con Xem kể
Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (T.2) Tr.
Phép trừ trong phạm vi 10 (T.3) Tr.
Trừ bằng cách đếm bớt (T.1) Tr.
Đạo đức Bài 8: Trả lại của rơi (T.1) Tr.32, 33, 34
TN&XH Bài 15: Ôn tập chủ đề:CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (T.1) Tr.
Bài 15: Ôn tập chủ đề:CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (T.2) Tr.
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Kỉ niệmngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Tr.53
SH theo chủ đề: Em giữ gìn sức khoẻ Tr.53, 54, 55
SH lớp: Bảo vệ thân thể khi chơi đùa Tr.55
Âm nhạc
16 Tiếng Việt iêc uôc ươc (T.1)
iêc uôc ươc (T.2)
iêt uôt ươt (T.1)
iêt uôt ươt (T.2)
iên yên (T.1)
iên yên (T.2)
uôn ươn yêt (T.1)
uôn ươn yêt (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé
Toán Trừ bằng cách đếm bớt (T.2) Tr.
Em làm được những gì? (T.1) Tr.
Em làm được những gì? (T.2) Tr.
Đạo đức Bài 8: Trả lại của rơi (T.2) Tr.34, 35
TN&XH ÔN TẬP – ĐÁNH GIÁ – GD ĐỊA PHƯƠNG
ÔN TẬP – ĐÁNH GIÁ – GD ĐỊA PHƯƠNG
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Em có thể tự làm Tr.56
SH theo chủ đề: Thực hành tự chăm sóc bản thân Tr.56, 57, 58
SH lớp: Trò chơi: Chuẩn bị bữa ăn Tr.58
Âm nhạc
17 Tiếng Việt iêng yêng (T.1)
iêng yêng (T.2)
uông ương (T.1)
uông ương (T.2)
iêm uôm ươm (T.1)
iêm uôm ươm (T.2)
iêp ươp yêm (T.1)
iêp ươp yêm (T.2)
Thc hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Khúc rễ đa
Toán Em làm được những gì? (T.3) Tr.
Ôn tập HKI (T.1) Tr.
Ôn tập HKI (T.2) Tr.
Đạo đức Bài 9: Sinh hoạt nền nếp (T.1) Tr.36, 37, 38
TN&XH ÔN TẬP – ĐÁNH GIÁ – GD ĐỊA PHƯƠNG
Bài 16: Cây xung quanh em (T.1) Tr.68, 69
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Câu chuyện gia đình Tr.59
SH theo chủ đề: Người thân trong gia đình Tr.60, 61
SH lớp: Hoạt cảnh về tình yêu thương gia đình Tr.61
Âm nhạc
18 Tiếng Việt Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
KIỂM TRA CUỐI HKI
KIỂM TRA CUỐI HKI
KIỂM TRA CUỐI HKI
KIỂM TRA CUỐI HKI
Toán Ôn tập HKI (T.3) Tr.
Thực hành và trải nghiệmEm đi bộ theo luật giao thông Tr.78, 79, 80
KIỂM TRA HKI
Đạo đức Bài 9: Sinh hoạt nền nếp (T.2) Tr.38, 39
TN&XH Bài 16: Cây xung quanh em (T.2) Tr.70, 71
Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng (T.1) Tr.72, 73
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Tết yêu thương, Tết chia sẻ Tr.62
SH theo chủ đề: Biết ơn người thân Tr.62, 63, 64
SH lớp: Món quà mừng Xuân Tr.64
Âm nhạc
19 Tiếng Việt oa oe (T.1)
oa oe (T.2)
uê uy (T.1)
uê uy (T.2)
oai oay oac (T.1)
oai oay oac (T.2)
oat oan oang (T.1)
oat oan oang (T.2)
Thực hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Sự tích hoa ngọc lan
Toán Các số đến 20 (T.1) Tr.
Các số đến 20 (T.2) Tr.
Các số đến 20 (T.3) Tr.
Đạo đức Bài 10: Cùng thực hiện nội quy (T.1) Tr.40, 41, 42
TN&XH Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng (T.2) Tr.74, 75
Bài 18: Con vật quanh em (T.1) Tr.76, 77
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Lời chúc đầu xuân Tr.65
SH theo chủ đề: Món quà yêu thương Tr.65, 66
SH lớp: Khúc ca chào xuân Tr.66
Âm nhạc
20 Tiếng Việt uân uyên uyt (T.1)
uân uyên uyt (T.2)
oăt uât uyêt (T.1)
oăt uât uyêt (T.2)
oanh uynh uych (T.1)
oanh uynh uych (T.2)
oăng oam oap (T.1)
oăng oam oap (T.2)
Thực hành VBT
Ôn tập (T.1)
Ôn tập (T.2)
Kể chuyện: Vượt qua nỗi sợ
Toán Các phép tính dạng 10 + 4, 14 – 4 Tr.88, 89
Các phép tính dạng 12 + 3, 15 – 3 Tr.90, 91
Chiếc đồng hồ của em (T.1) Tr.92, 93
Đạo đức Bài 10: Cùng thực hiện nội quy (T.2) Tr.43
TN&XH Bài 18: Con vật quanh em (T.2) Tr.78, 79
Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (T.1) Tr.80, 81
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Văn nghệ chúc mừng năm mới Tr.67
SH theo chủ đề: Gia đình vui vẻ Tr.67, 68, 69
SH lớp: Chào đón mùa xuân Tr.69
Âm nhạc
21 Tiếng Việt Bông hoa niềm vui (T.1)
Bông hoa niềm vui (T.2)
Bông hoa niềm vui (T.3)
Bông hoa niềm vui (T.4)
Những bông hoa nhỏ trên sân (T.1)
Những bông hoa nhỏ trên sân (T.2)
Những bông hoa nhỏ trên sân (T.3)
Những bông hoa nhỏ trên sân (T.4)
Như bông hoa nhỏ (T.1)
Như bông hoa nhỏ (T.2)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Câu chuyện về chú trống choai Xem kể
Toán Chiếc đồng hồ của em (T.2) Tr.94, 95
Em làm được những gì? Tr.96
KIỂM TRA
Đạo đức Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (T.1) Tr.44, 45, 46
TN&XH Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (T.2) Tr.82, 83
Bài 20: Giữ an toàn với một số con vật (T.1) Tr.84, 85
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Giới thiệu các cảm xúc Tr.70
SH theo chủ đề: Nhận biết cảm xúc Tr.71, 72
SH lớp: Quan sát cảm xúc Tr.72
Âm nhạc
22 Tiếng Việt Mưa (T.1)
Mưa (T.2)
Mặt trời và hạt đậu (T.1)
Mặt trời và hạt đậu (T.2)
Mặt trời và hạt đậu (T.3)
Mặt trời và hạt đậu (T.4)
Cầu vồng (T.1)
Cầu vồng (T.2)
Cầu vồng (T.3)
Cầu vồng (T.4)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Thần mưa và thần nắng Xem kể
Toán Chục – Số tròn chục (T.1) Tr.
Chục – Số tròn chục (T.2) Tr.
Các phép tính dạng 30 + 20, 50 – 20 Tr.101
Đạo đức Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (T.2) Tr.46
TN&XH Bài 20: Giữ an toàn với một số con vật (T.2) Tr.86, 87
Bài 21: Ôn tập chủ đề:THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T.1) Tr.
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Diễn tả cảm xúc Tr.73
SHDC: Thể hiện cảm xúc khác nhau Tr.73, 74, 75
SH lớp: Thể hiện cảm xúc Tr.75
Âm nhạc
23 Tiếng Việt Chào xuân (T.1)
Chào xuân (T.2)
Chợ hoa ngày tết ở Hà Nội (T.1)
Chợ hoa ngày tết ở Hà Nội (T.2)
Chợ hoa ngày tết ở Hà Nội (T.3)
Chợ hoa ngày tết ở Hà Nội (T.4)
Mâm cơm ngày Tết ở Huế (T.1)
Mâm cơm ngày Tết ở Huế (T.2)
Mâm cơm ngày Tết ở Huế (T.3)
Mâm cơm ngày Tết ở Huế (T.4)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Đêm giao thừa ý nghĩa
Toán Chục – Đơn vị (T.1) Tr.
Chục – Đơn vị (T.2) Tr.
Các số đến 40 (T.1) Tr.
Đạo đức Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (T.3) Tr.47
TN&XH Bài 21: Ôn tập chủ đề:THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (T.2) Tr.
Bài 22: Cơ thể của em (T.1) Tr.92, 93
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Hoạt cảnh thể hiện cảm xúc Tr.76
SH theo chủ đề:Thể hiện cảm xúc theo cách tích cực Tr.76, 77, 78
SH lớp: Tập hít thở sâu để làm chủ cảm xúc Tr.78
Âm nhạc
24 Tiếng Việt Gia đình thân thương (T.1)
Gia đình thân thương (T.2)
Làm bạn với bố (T.1)
Làm bạn với bố (T.2)
Làm bạn với bố (T.3)
Làm bạn với bố (T.4)
Những trò chơi cùng ông bà (T.1)
Những trò chơi cùng ông bà (T.2)
Những trò chơi cùng ông bà (T.3)
Những trò chơi cùng ông bà (T.4)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Vinh và chiếc gối mèo Xem kể
Toán Các số đến 40 (T.2) Tr.
So sánh các số (T.1) Tr.
So sánh các số (T.2) Tr.
Đạo đức Bài 12: Phòng, tránh đuối nước (T.1) Tr.48, 49, 50
TN&XH Bài 22: Cơ thể của em (T.2) Tr.94, 95
Bài 23: Các giác quan của em (T.1) Tr.96, 97
Hoạt động trải nghiệm SHDC:Hoạt cảnh Thể hiện cảm xúc theo cách tích cực Tr.79
SH theo chủ đề:Em chọn thể hiện cảm xúc theo cách tích cực Tr.79, 80, 81
SH lớp: Khi bạn của em có cảm xúc không tốt Tr.81
Âm nhạc
25 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông (T.1)
Mẹ của thỏ bông (T.2)
Mẹ của thỏ bông (T.3)
Mẹ của thỏ bông (T.4)
Nói với em (T.1)
Nói với em (T.2)
Nói với em (T.3)
Nói với em (T.4)
Mẹ và cô (T.1)
Mẹ và cô (T.2)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Cô giáo như mẹ hiền
Toán Các số đến 100 (T.1) Tr.
Các số đến 100 (T.2) Tr.
Các số đến 100 (T.3) Tr.
Đạo đức Bài 12: Phòng, tránh đuối nước (T.2) Tr.50, 51
TN&XH Bài 23: Các giác quan của em (T.2) Tr.98, 99
Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể (T.1) Tr.100, 101
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Giao lưu:Cách bảo vệ an toàn cho bản thân Tr.82
SH theo chủ đề: Bảo vệ bản thân yêu quý của em Tr.83, 84, 85
SH lớp: Điều em muốn nói Tr.85
Âm nhạc
26 Tiếng Việt Cô chổi rơm (T.1)
Cô chổi rơm (T.2)
Cô chổi rơm (T.3)
Cô chổi rơm (T.4)
Ngưỡng cửa (T.1)
Ngưỡng cửa (T.2)
Mũ bảo hiểm (T.1)
Mũ bảo hiểm (T.2)
Mũ bảo hiểm (T.3)
Mũ bảo hiểm (T.4)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Chuyện ghế và bàn
Toán Bảng các số từ 1 đến 100 (T.1) Tr.
Bảng các số từ 1 đến 100 (T.2) Tr.
Bảng các số từ 1 đến 100 (T.3) Tr.
Đạo đức Bài 12: Phòng, tránh đuối nước (T.3) Tr.52
TN&XH Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể (T.2) Tr.102, 103
Bài 25: Em ăn uống lành mạnh (T.1) Tr.104, 105
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Văn nghệchúc mừng những người phụ nữ quanh em Tr.86
SH theo chủ đề: Những người sống quanh em Tr.86, 87, 88
SH lớp: Ứng xử lịch sự và thân thiện Tr.88
Âm nhạc
27 Tiếng Việt Mít học vẽ tranh (T.1)
Mít học vẽ tranh (T.2)
Mít học vẽ tranh (T.3)
Mít học vẽ tranh (T.4)
Vui học ở Thảo Cầm Viên (T.1)
Vui học ở Thảo Cầm Viên (T.2)
Vui học ở Thảo Cầm Viên (T.3)
Vui học ở Thảo Cầm Viên (T.4)
Cùng vui chơi (T.1)
Cùng vui chơi (T.2)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Đôi bạn và hai chú chim non
Toán Các phép tính dạng 34 + 23, 57 – 23 (T.1) Tr.
Các phép tính dạng 34 + 23, 57 – 23 (T.2) Tr.
Các phép tính dạng 34 + 23, 57 – 23 (T.3) Tr.
Đạo đức Bài 13:Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (T.1) Tr.53, 54, 55, 56
TN&XH Bài 25: Em ăn uống lành mạnh (T.2) Tr.106, 107
Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi (T.1) Tr.108, 109
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Lời chào bốn phương Tr.89
SH theo chủ đề: Lịch sự khi chào hỏi Tr.89, 90
SH lớp: Đi hỏi về chào Tr.91
Âm nhạc
28 Tiếng Việt Câu chuyện về giấy kẻ (T.1)
Câu chuyện về giấy kẻ (T.2)
Câu chuyện về giấy kẻ (T.3)
Câu chuyện về giấy kẻ (T.4)
Trong chiếc cặp của em (T.1)
Trong chiếc cặp của em (T.2)
Những điều cần biết về bút chì (T.1)
Những điều cần biết về bút chì (T.2)
Những điều cần biết về bút chì (T.3)
Những điều cần biết về bút chì (T.4)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Ai quan trọng nhất?
Toán Em làm được những gì? (T.1) Tr.
Em làm được những gì? (T.2) Tr.
Các ngày trong tuần Tr.
Đạo đức Bài 13:Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (T.2) Tr.57
TN&XH Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi (T.2) Tr.110, 111
Bài 27: Em biết tự bảo vệ (T.1) Tr.112, 113
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Hoạt cảnh Khi em gặp người quen Tr.92
SH theo chủ đề: Văn minh nơi công cộng Tr.92, 93, 94, 95
SH lớp: Ứng xử nơi công cộng Tr.95
Âm nhạc
29 Tiếng Việt Chuyện xảy ra trên đường (T.1)
Chuyện xảy ra trên đường (T.2)
Chuyện xảy ra trên đường (T.3)
Chuyện xảy ra trên đường (T.4)
Đi học (T.1)
Đi học (T.2)
Biển báo (T.1)
Biển báo (T.2)
Biển báo (T.3)
Biển báo (T.4)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Chuyện hai chú thỏ
Toán Tờ lịch của em Tr.128, 129
Thực hành và trải nghiệmEm và các bạn Tr.130, 131
KIỂM TRA Tr.
Đạo đức Bài 13:Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (T.3) Tr.58
TN&XH Bài 27: Em biết tự bảo vệ (T.2) Tr.114, 115
Bài 28: Ôn tập chủ đề:CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (T.1) Tr.
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Lễ phát động cuộc thi:Quê hương và môi trường Tr.96
SH theo chủ đề: Quê hương tươi đẹp Tr.97, 98, 99
SH lớp: Sinh hoạt dã ngoại Tr.99
Âm nhạc
30 Tiếng Việt Làng em buổi sáng (T.1)
Làng em buổi sáng (T.2)
Ban mai trên bản làng (T.1)
Ban mai trên bản làng (T.2)
Ban mai trên bản làng (T.3)
Ban mai trên bản làng (T.4)
Làng gốm Bát Tràng (T.1)
Làng gốm Bát Tràng (T.2)
Làng gốm Bát Tràng (T.3)
Làng gốm Bát Tràng (T.4)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Mong ước của ngựa con
Toán Độ dài (T.1) Tr.
Độ dài (T.) Tr.
Đo độ dài (T.1) Tr.
Đạo đức Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông (T.1) Tr.59, 60, 61, 62
TN&XH Bài 28: Ôn tập chủ đề:CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (T.2) Tr.
Bài 29: Ban ngày và ban đêm (T.1) Tr.120, 121
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Giới thiệu quê hương em Tr.100
SH theo chủ đề:Những việc cần làm cho quê hương Tr.100, 101, 102
SH lớp: “Xin giữ gìn quê hương sạch, đẹp!” Tr.102
Âm nhạc
31 Tiếng Việt Dạo phố (T.1)
Dạo phố (T.2)
Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (T.1)
Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (T.2)
Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (T.3)
Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (T.4)
Hồ Gươm (T.1)
Hồ Gươm (T.2)
Hồ Gươm (T.3)
Hồ Gươm (T.4)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Xe lu và xe ca
Toán Đo độ dài (T.2) Tr.
Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài (T.1) Tr.
Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài (T.2) Tr.
Đạo đức Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông (T.2) Tr.62, 63
TN&XH Bài 29: Ban ngày và ban đêm (T.2) Tr.122, 123
Bài 30: Ánh sáng mặt trời (T.1) Tr.124, 125
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Rung chuông vàng: Bảo vệ môi trường Tr.103
SH theo chủ đề: Tuyên truyền bảo vệ môi trường Tr.103, 104, 105
SH lớp: Trưng bày hình ảnh bảo vệ môi trường Tr.105
Âm nhạc
32 Tiếng Việt Khu rừng kì lạ dưới đáy biển (T.1)
Khu rừng kì lạ dưới đáy biển (T.2)
Khu rừng kì lạ dưới đáy biển (T.3)
Khu rừng kì lạ dưới đáy biển (T.4)
Thư gửi bố ngoài đảo (T.1)
Thư gửi bố ngoài đảo (T.2)
Nữ hoàng của đảo (T.1)
Nữ hoàng của đảo (T.2)
Nữ hoàng của đảo (T.3)
Nữ hoàng của đảo (T.4)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Tôm càng và cá con
Toán Em làm được những gì? (T.1) Tr.
Em làm được những gì? (T.2) Tr.
Em làm được những gì? (T.3) Tr.
Đạo đức Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông (T.3) Tr.63
TN&XH Bài 30: Ánh sáng mặt trời (T.2) Tr.126, 127
Bài 31: Hiện tượng thời tiết (T.1) Tr.128, 129
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Tuyên truyền bảo vệ môi trường Tr.106
SH theo chủ đề:Giúp quê hương xanh, sạch, đẹp hơn Tr.106, 107, 108, 109
SH lớp: Người lao động gương mẫu Tr.109
Âm nhạc
33 Tiếng Việt Chuyện của Nam (T.1)
Chuyện của Nam (T.2)
Chuyện của Nam (T.3)
Chuyện của Nam (T.4)
Mọi người đều khác biệt (T.1)
Mọi người đều khác biệt (T.2)
Mọi người đều khác biệt (T.3)
Mọi người đều khác biệt (T.4)
Ước mơ nào cũng quý (T.1)
Ước mơ nào cũng quý (T.2)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Xe cứu hoả Tí Hon
Toán ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.1) Tr.
ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.2) Tr.
ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.3) Tr.
Đạo đức KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ Tr.
TN&XH Bài 31: Hiện tượng thời tiết (T.2) Tr.130, 131
Bài 32: Ôn tập chủ đề:TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (T.1) Tr.
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Tuyên truyền bảo vệ môi trường Tr.106
SH theo chủ đề:Giúp quê hương xanh, sạch, đẹp hơn Tr.106, 107, 108, 109
SH lớp: Người lao động gương mẫu Tr.109
Âm nhạc
34 Tiếng Việt Buổi học cuối năm (T.1)
Buổi học cuối năm (T.2)
Buổi học cuối năm (T.3)
Buổi học cuối năm (T.4)
Gửi lời chào lớp Một (T.1)
Gửi lời chào lớp Một (T.2)
Kì nghỉ hè của em (T.1)
Kì nghỉ hè của em (T.2)
Kì nghỉ hè của em (T.3)
Kì nghỉ hè của em (T.4)
Thực hành VBT
Kể chuyện: Những phần thưởng đặc biệt
Toán ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.4) Tr.
ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.5) Tr.
ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.6) Tr.
Đạo đức KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ Tr.
TN&XH Bài 32: Ôn tập chủ đề:TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (T.2) Tr.
ÔN TẬP – ĐÁNH GIÁ – GD ĐỊA PHƯƠNG
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Noi gương Bác Hồ:Gắn bó với thiên nhiên Tr.110
SH theo chủ đề: Vẽ bức tranh quê hương Tr.110, 111
SH lớp: Trưng bày bức tranh quê hương em Tr.111
Âm nhạc
35 Tiếng Việt Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
Ôn tập
KIỂM TRA CUỐI HKII
KIỂM TRA CUỐI HKII
KIỂM TRA CUỐI HKII
KIỂM TRA CUỐI HKII
Toán ÔN TẬP CUỐI NĂM (T.7) Tr.
Thực hành và trải nghiệm: Ong và hoa Tr.156
KIỂM TRA HKII
Đạo đức KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ Tr.
TN&XH ÔN TẬP – ĐÁNH GIÁ – GD ĐỊA PHƯƠNG
ÔN TẬP – ĐÁNH GIÁ – GD ĐỊA PHƯƠNG
Hoạt động trải nghiệm SHDC: Cây xanh quê em Tr.112
SH theo chủ đề: Làm cho quê hương thêm xanh Tr.112, 113, 114
SH lớp: Cây xanh của em Tr.114
Âm nhạc

Phân phối chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 1

Thời lượng thực hiện chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 1 là 70 tiết/năm học, dạy trong 35 tuần. Ước lượng tỉ lệ % số tiết dành cho các chủ đề ở lớp 1 như sau:

Chủ đề Tỉ lệ %trong chương trình Dự kiến số tiết thực hiện trong SGK
Gia đình 14% 10
Trường học 13% 10
Cộng đồng địa phương 16% 10
Thực vật và Động vật 16% 12
Con người và Sức khoẻ 20% 14
Trái Đất và Bầu trời 11% 8
Đánh giá định kì 10% 6

Sách Tự nhiên và Xã hội 1 gồm 32 bài học (bao gồm cả các bài ôn tập chủ đề). Mỗi bài học được xây dựng với cấu trúc là một chuỗi các hoạt động học tập của HS, thể hiện rõ quan điểm dạy học phát triển năng lực và dạy học tích hợp, đồng thời đảm bảo cấu trúc bài học theo tiêu chuẩn SGK quy định tại thông tư số 33/2017/TT–BGDĐT.

Mỗi bài học được trình bày theo cách tiếp cận gắn với những năng lực đặc thù và gợi ý GV tổ chức dạy học trong 2 tiết.

Chủ đề Tên chủ đề/ Tên bài Số tiết
1 Chủ đề: GIA ĐÌNH 10
Bài 1: Gia đình của em 2
Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình 2
Bài 3: Nhà ở của em 2
Bài 4: Đồ dùng trong nhà 2
Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình 2
2 Chủ đề: TRƯỜNG HỌC 10
Bài 6: Trường học của em 2
Bài 7: Hoạt động ở trường em 2
Bài 8: Lớp học của em 2
Bài 9: Hoạt động của lớp em 2
Bài 10: Ôn tập chủ đề Trường học 2
3 Chủ đề: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 10
Bài 11: Nơi em sinh sống 2
Bài 12: Công việc trong cộng đồng 2
Bài 13: Tết Nguyên đán 2
Bài 14: Đi đường an toàn 2
Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương 2
Ôn tập – Đánh giá giữa kì 3
4 Chủ đề: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 12
Bài 16: Cây xung quanh em 2
Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng 2
Bài 18: Con vật quanh em 2
Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi 2
Bài 20: Giữ an toàn với một số con vật 2
Bài 21: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật 2
5 Chủ đề: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ 14
Bài 22: Cơ thể của em 2
Bài 23: Các giác quan của em 2
Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể 2
Bài 25: Em ăn uống lành mạnh 2
Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi 2
Bài 27: Em biết tự bảo vệ 2
Bài 28: Ôn tập chủ đề Con người và Sức khỏe 2
6 Chủ đề: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI 8
Bài 29: Ban ngày và ban đêm 2
Bài 30: Ánh sáng mặt trời 2
Bài 31: Hiện tượng thời tiết 2
Bài 32: Ôn tập chủ đề Trái Đất và Bầu trời 2
Ôn tập – Đánh giá cuối kì 3

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt 1

Thứ tự, tuần Chủ đề Tiết Bài

1

Những bài học đầu tiên

1, 2 A a
3, 4 B b
5, 6 C c dấu huyền, dấu sắc
7, 8 O o dấu hỏi
9 (Thực hành)
10, 11 Ôn tập
12 Kể chuyện: Cá bò

2

Bé và bà

1, 2 Ơ ơ, dấu nặng
3, 4 Ô ô, dấu ngã
5, 6 V v
7, 8 E e Ê ê
9 (Thực hành)
10, 11 Ôn tập
12 Kể chuyện: Bé và bà

3

Đi chợ

1, 2 D d Đ đ
3, 4 I i K k
5, 6 L l H h
7, 8 ch kh
9 (Thực hành)
10, 11 Ôn tập
12 Kể chuyện: Bé và chị đi chợ

4

Kì nghỉ

1, 2 N n M m
3, 4 U u Ư ư
5, 6 G g gh
7, 8 ng ngh
9 (Thực hành)
10, 11 Ôn tập
12 Kể chuyện: Nghỉ hè

5

Ở nhà

1, 2 T t th nh
3, 4 R r tr
5, 6 ia
7, 8 ua ưa
9 (Thực hành)
10, 11 Ôn tập
12 Kể chuyện: Ba chú thỏ

6

Đi sở thú

1, 2 P p ph
3, 4 S s X x
5, 6 Q q qu Y y

…….

Phân phối chương trình môn Toán 1

STT TÊN CHƯƠNG/CHỦ ĐỀ/TÊN BÀI SỐ TIẾT GHI CHÚ
(1) (2) (3) (4)
1 Lớp 1 của em 1
2 1. LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ HÌNH Vị trí 2
3 Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương 1
4 Hình tròn – Hình tam giác -Hình vuông – Hình chữ nhật 2
5 Xếp hình 1
6 Thực hành và trải nghiệm: Vui trung thu 1
7 2. CÁC SỐ ĐẾN 10 Các số 1, 2, 3 1
8 Các số 4, 5 2
9 Tách – Gộp số 2
10 Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn 1
11 So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn 1
12 Các dấu =, >, < 2
13 Số 6 2
14 Số 7 2
15 Số 8 2

……

Phân phối chương trình môn Đạo đức 1

Để quá trình tổ chức các hoạt động dạy học được thuận lợi, phù hợp với khả năng nhận thức, đặc điểm tâm sinh lí của học sinh và thời lượng tiết học ở tiểu học, đồng thời đảm bảo thể hiện chính xác, đầy đủ, rõ ràng nội dung và mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh của chương trình, từ 8 chủ đề trong chương trình, sách giáo khoa Đạo đức 1 được chia thành 14 bài học. Cụ thể:

 • Bài 1. Mái ấm gia đình (2 tiết).
 • Bài 2. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (2 tiết);
 • Bài 3. Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (2 tiết).
 • Bài 4. Tự giác làm việc ở trường (2 tiết);
 • Bài 5. Tự giác làm việc ở nhà (2 tiết).
 • Bài 6. Không nói dối và biết nhận lỗi (2 tiết);
 • Bài 7. Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác (2 tiết);
 • Bài 8. Trả lại của rơi (2 tiết).
 • Bài 9. Sinh hoạt nền nếp (2 tiết).
 • Bài 10. Cùng thực hiện nội quy trường, lớp (2 tiết).
 • Bài 11. Tự chăm sóc bản thân (3 tiết).
 • Bài Phòng, tránh đuối nước (3 tiết);
 • Bài 13. Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (3 tiết);
 • Bài 14. Phòng, tránh tai nạn giao thông (3 tiết)

Như vậy:

 • Thời lượng giáo dục đạo đức: 10 bài x 2 tiết = 20 tiết (khoảng 60% tổng thời lượng);
 • Thời lượng giáo dục kĩ năng sống: 4 bài x 3 tiết = 12 tiết (khoảng 30% tổng thời lượng);
 • Thời lượng đánh giá định kì: 3 tiết (khoảng 10% tổng thời lượng).

Theo cách thiết kế trên, cấu trúc nội dung và phân bố thời lượng dạy học trong sách giáo khoa Đạo đức 1 đáp ứng quy định của chương trình.

Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm 1

Tháng Chủ đề Sinh hoạt dưới cờ
Bài 1
Sinh hoạt lớp Sinh hoạt dưới cờ
Bài 2
Sinh hoạt lớp Sinh hoạt dưới cờ
Bài 3
Sinh hoạt lớp Sinh hoạt dưới cờ
Bài 4
Sinh hoạt lớp
Chủ đề

9

4 tiết

Em và những người bạn

Giới thiệu học sinh lớp 1

Dáng vẻ bên ngoài của em và của bạn

Em làm việc nhóm

Thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ

Sở thích của em và của bạn

Tự giới thiệu sở thích của em

Cùng bạn vui Tết trung thu

Bức chân dung đáng yêu của em

Cùng bạn xây dựng lớp học đáng yêu

Giới thiệu những học sinh

chăm ngoan khối

lớp 1

Tự giới thiệu về em

Cùng làm sơ đồ lớp học

10

4 tiết

Một ngày của em

Hoạt cảnh “Một

ngày của em”

Những việc em thường làm ở nhà

Làm bảng công việc thường ngày

Giới thiệu hoạt động ở trường

Một ngày ở trường của em

Trang trí thời khóa biểu

Trò chơi An toàn

– nguy hiểm

An toàn mỗi ngày

Làm nhãn an toàn

Thi đội mũ bảo hiểm đúng và nhanh

Để mỗi ngày là một ngày

vui

Cùng chơi trò chơi tập

thể

…….

Phân phối chương trình môn Mĩ thuật 1

Chủ đề Tên chủ đề Số tiết Nội dung

1

Thế giới mĩ thuật

4

– Mĩ thuật quanh em

– Chấm

– Nét, hình, mảng

– Góc mĩ thuật của em

2

Ngôi nhà của em

4

– Vẽ ngôi nhà từ hình và màu cơ bản

– Vẽ nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên

– Ghép hình nhà

– Góc mĩ thuật của em

3

Thiên nhiên và bầu trời

4

– Ngày và đêm

– Nắng và mưa

– Sấm chớp và cầu vồng

– Góc mĩ thuật của em

4

Khu vườn của em

4

– Lá và cây

– Hoa và quả

– Khu vườn của em

– Góc mĩ thuật của em

5

Khéo tay hay làm

4

– Chất liệu đất nặn

– Tranh đất nặn

– Mâm ngũ quả

– Góc mĩ thuật của em

6

Những người bạn

4

– Tranh chân dung

– Chân dung biểu cảm

– Vẽ toàn thân

– Góc mĩ thuật của em

7

Con vật em yêu

4

– Vật nuôi

– Con vật trong thiên nhiên

– Sáng tạo sản phẩm thủ công

– Góc mĩ thuật của em

8

Phong cảnh quê hương

3

– Phong cảnh quê hương

– Phong cảnh quê hương (tiếp theo)

– Góc mĩ thuật của em

Đánh giá kết quả giáo dục Học kì I và II 4
Tổng cộng 35

Mỗi một Chủ đề đều có các hoạt động:

 • Quan sát, nhận thức
 • Thực hành sáng tạo
 • Trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Phân phối chương trình môn Giáo dục thể chất 1

STT Tên bài Số tiết
PHẦN MỘT, KIẾN THỨC CHUNG
1 Vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện
PHẦN HAI, VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
Chủ đề. Đội hình đội ngũ 14

2

Bài 1. Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số
Bài 2. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng 5
Bài 3. Động tác quay trái, quay phải và quay sau 4

3

Chủ đề. Bài tập thể dục 7
Bài 1. Động tác vươn thở và động tác tay 1
Bài 2. Động tác chân và động tác vặn mình 2
Bài 3. Động tác bụng 1
Bài 4. Động tác phối hợp 1
Bài 5. Động tác điều hòa 2


4

Chủ đề. Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản 24
Bài 1. Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ 4
Bài 2. Tư thế vận động cơ bản của tay 5
Bài 3. Tư thế vận động cơ bản của chân 5
Bài 4. Vận động phối hợp của thân mình 5
Bài 5. Vận động phối hợp của các khớp 5
PHẦN BA. THỂ THAO TỰ CHỌN


5

Chủ đề. Bơi lội 18
Bài 1. Khởi động và làm quen nước 1
Bài 2. Kỹ thuật quạt tay và đập chân 1
Bài 3. Phối hợp tay chân và thở 1
Bài 4. Hoàn thiện kỹ thuật bơi 12
Bài 5. Trò chơi vận động dưới nước 3

6

Chủ đề. Bóng đá 18
Bài 1. Hoạt động không bóng 3
Bài 2. Làm quen với bóng 5
Bài 3. Đá bóng 5
Bài 4. Dẫn bóng 5

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh 1

>>> Tải file để tham khảo toàn bộ phân phối chương trình!


Phân phối chương trình lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-29 04:23:53

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục