Tài liệu dành cho Giáo viên

Lịch báo giảng lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cùng học để phát triển năng lực

Lịch báo giảng lớp 1 bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

Lịch báo giảng lớp 1 bộ sách Cùng học để phát triển năng lực năm 2022 – 2023, gồm 5 tuần, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng lịch báo giảng, thời khóa biểu giảng dạy cho cả năm học 2022 – 2023 theo chương trình mới.

Qua đó, thầy cô dễ dàng cân đối nội dung giảng dạy cho phù hợp với trường mình. Bên cạnh đó, thầy cô các khối lớp khác có thể tham khảo lịch báo giảng lớp 2 sách Chân trời sáng tạo, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Chi tiết mời thầy cô cùng tải miễn phí trong bài viết dưới đây của THPT Vạn Tường:

Lưu ý: Lịch báo giảng chỉ mang tính chất tham khảo, tùy từng trường và địa phương có thể điều chỉnh cho phù hợp……

Bạn đang xem: Lịch báo giảng lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cùng học để phát triển năng lực

Lịch báo giảng lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

Lịch báo giảng tuần 1

Ngày thứ Môn Tiết theo PPCT Tên bài dạy ĐDDH cho tiết dạy

Sáng

Hai

7/9

Chiều

Chào cờ

Tiếng việt

Tiếng việt

Âm nhạc

Sinh hoạt dưới cờ

Làm quen với thầy cô bạn bè

Giới thiệu bản thân

Chủ đề: Đi học (T1)

Video, ảnh

Nhạc cụ

HDHT

HDHTV

Tiếng anh

Học nội quy lớp học, trường học

Kiểm tra đồ dùng học tập

Video, ảnh

Đồ dùng học tập

Sáng

Ba

8/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Thể dục

Làm quen với học tiếng việt (T1)

Làm quen với học tiếng việt (T2)

Tiết học đầu tiên

Bài 1:Tư thế đứng nghiêm đứng nghỉ (T1)

SGK, bài giảng ĐT

SGK, bài giảng ĐT

SGK, bài giảng ĐT

Còi

HDHT

TNXH

Tập viết

Tiết 1 (Tuần 1)

Bài 1: Gia đình của em (T1)

Làm quen với viết chữ (T3)

BĐDT, VBT

Tranh, ảnh

SGK, bài giảng ĐT

Sáng

9/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

HĐTN

Bài 1A: a,b (T1)

Bài 1A: a,b (T2)

Đếm đến 10

HĐGDTCĐ: Em trải nghiệm cuộc sống

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Video, tranh ảnh

HDHTV

Tiếng anh

Đạo đức

Tiết 1 (Tuần 1)

Bài 1: Em yêu gia đình (T1)

BĐDTV, VBT

Tranh ảnh

Sáng

Năm

10/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

TNXH

Thể dục

Bài 1B:c, o (T1)

Bài 1B:c, o (T2)

Bài 1: Gia đình của em (T2)

Bài 1:Tư thế đứng nghiêm đứng nghỉ (T2)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

Tranh ảnh

Còi

HDHT

GDNT

Tập viết

Tiết 2 (Tuần 1)

TV: Bài 1C: ô, ơ (T1)

TV: Bài 1C: ô, ơ (T2)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

Sáng

Sáu

11/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Mỹ thuật

Bài 1D: d,đ (T1)

Bài 1D: d,đ (T2)

Số 1, số 2, số 3

Làm quen với Mĩ Thuật

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Giấy, màu vẽ

HDHTV

ĐSTV

Sinh hoạt

TV: Bài 1E: Ôn tập (T1,2)

TV: Bài 1E: Ôn tập (T1,2)

SHL: HS chia sẻ thu hoạch và phản hồi. Cùng ngắm sân trường

BĐDTV

Sân trường

Lịch báo giảng tuần 2

Ngày thứ Môn Tiết theo PPCT Tên bài dạy ĐDDH cho tiết dạy

Sáng

Hai

14/9

Chiều

Chào cờ

Tiếng việt

Tiếng việt

Âm nhạc

Sinh hoạt dưới cờ

Bài 2A: e, ê (T1)

Bài 2A: e, ê (T2)

Chủ đề: Đi học (T2)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

Nhạc cụ

HDHT

HDHTV

Tiếng anh

Tiết 3 (Tuần 1)

Tiết 2 + 3 (Tuần 1)

VBTT,BĐDT

VBTTV,BĐDTV

Sáng

Ba

15/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Thể dục

Bài 2B: h, i (T1)

Bài 2B: h, i (T2)

Số 4, số 5

Bài 2:Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số (T1)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Còi

HDHT

TNXH

Tập viết

Tiết 1 (Tuần 2)

Bài 2: Gia đình vui vẻ (T1)

Tập viết tuần 1 (T1)

VBTT,BĐDT

Tranh ảnh

Chữ mẫu

Sáng

16/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

HĐTN

Bài 2C: g, h (T1)

Bài 2C: g, h (T2)

Số 6, số 7

HĐGDTCĐ: Kết bạn không khó

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Bóng gai

HDHTV

Tiếng anh

Đạo đức

Tiết 1 (Tuần 2)

Bài 1: Em yêu gia đình (T2)

VBTTV,BĐDTV

Tranh ảnh

Sáng

Năm

17/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

TNXH

Thể dục

Bài 2D: k, kh (T1)

Bài 2D: k, kh (T2)

Bài 2: Gia đình vui vẻ (T2)

Bài 2:Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số (T2)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

Tranh ảnh

Còi

HDHT

GDNT

Tập viết

Tiết 2 (Tuần 2)

ÂN:Chủ đề: Đi học

Tập viết tuần 1 (T2)

VBTT,BĐDT

Nhạc cụ

Chữ mẫu

Sáng

Sáu

18/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Mỹ thuật

Bài 2E: Ôn tập (T1)

Bài 2E: Ôn tập (T2)

Số 8, số 9

Sự kì diệu của chấm và nét (T1)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Giấy, màu vẽ

HDHTV

ĐSTV

Sinh hoạt

Tiết 2 (tuần 2)

SHL: HS chia sẻ thu hoạch và phản hồi.Đổi chỗ cho nhau để làm quen bạn mới.

VBTTV,BĐDTV

Giấy kết bạn

Lịch báo giảng tuần 3

Ngày thứ Môn Tiết theo PPCT Tên bài dạy ĐDDH cho tiết dạy

Sáng

Hai

21/9

Chiều

Chào cờ

Tiếng việt

Tiếng việt

Âm nhạc

Sinh hoạt dưới cờ

Bài 3A: l, m (T1)

Bài 3A: l, m (T2)

Chủ đề: Đi học (T3)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

Nhạc cụ

HDHT

HDHTV

Tiếng anh

Tiết 3 (Tuần 2)

Tiết 3 (Tuần 2)

VBTT, BĐDT

VBTTV, BĐDTV

Sáng

Ba

22/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Thể dục

Bài 3B: n, nh (T1)

Bài 3B: n, nh (T2)

Số 0

Bài 2:Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số (T3)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Còi

HDHT

TNXH

Tập viết

Tiết 1 (tuần 3)

Bài 3:Nơi gia đình chung sống (T1)

Tập viết tuần 2 (T1)

VBTT,BĐDT

Tranh ảnh

Chữ mẫu

Sáng

23/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

HĐTN

Bài 3C: ng, ngh (T1)

Bài 3C: ng, ngh (T2)

Số 10

HĐGDTCĐ: Giờ học, giờ chơi

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Bóng gai

HDHTV

Tiếng anh

Đạo đức

Tiết 1 (Tuần 3)

Bài 1: Em yêu gia đình (T3)

VBTTV,BĐDTV

Tranh ảnh

Sáng

Năm

24/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

TNXH

Thể dục

Bài 3D: u, ư (T1)

Bài 2D: u, ư (T2)

Bài 3:Nơi gia đình chung sống (T2)

Bài 2:Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số (T4)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

Tranh ảnh

Còi

HDHT

GDNT

Tập viết

Tiết 2 (Tuần 3)

MT: Sự kì diệu của chấm và nét

Tập viết tuần 2 (T2)

VBTT,BĐDT

Nhạc cụ

Chữ mẫu

Sáng

Sáu

25/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Mỹ thuật

Bài 3E: Ôn tập (T1)

Bài 3E: Ôn tập (T2)

Ôn tập 1: HĐTN (ngoại khóa)

Sự kì diệu của chấm và nét (T2)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Giấy, màu vẽ

HDHTV

ĐSTV

Sinh hoạt

Tiết 2 (Tuần 3)

SHL: HS chia sẻ thu hoạch và phản hồi.TC: làm theo hiệu lệnh tiếng chuông

VBTTV,BĐDTV

Chuông

Lịch báo giảng tuần 4

Ngày thứ Môn Tiết theo PPCT Tên bài dạy ĐDDH cho tiết dạy

Sáng

Hai

28/9

Chiều

Chào cờ

Tiếng việt

Tiếng việt

Âm nhạc

Sinh hoạt dưới cờ

Bài 4A: q – qu – gi (T1)

Bài 4A: q – qu – gi (T2)

Chủ đề: Đi học (T4)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

Nhạc cụ

HDHT

HDHTV

Tiếng anh

Tiết 3 (Tuần 3)

Tiết 3 (Tuần 3)

VBTT,BĐDT

VBTTV,BĐDTV

Sáng

Ba

29/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Thể dục

Bài 4B: p – ph – v (T1)

Bài 4B: p – ph – v (T2)

Ôn tập 1: HĐTN (ngoại khóa)

Bài 3:Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, điểm số (T1)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Còi

HDHT

TNXH

Tập viết

Tiết 1 (Tuần 4)

Bài 4: An toàn khi ở nhà(T1)

Tập viết tuần 3 (T1)

VBTT,BĐDT

Tranh ảnh

Chữ mẫu

Sáng

30/9

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

HĐTN

Bài 4C: r, t (T1)

Bài 4C: r, t (T2)

Số lượng bằng nhau

HĐGDTCĐ: Đoàn kết tốt, gắn bó keo sơn

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Bóng gai

HDHTV

Tiếng anh

Đạo đức

Tiết 1 (Tuần 4)

Bài 2: Em quan tâm chăm sóc người thân (T1)

VBTTV,BĐDTV

Tranh ảnh

Sáng

Năm

01/10

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

TNXH

Thể dục

Bài 4D: t, th (T1)

Bài 4D: t, th (T2)

Bài 4: An toàn khi ở nhà(T2)

Bài 3:Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, điểm số (T2)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

Tranh ảnh

Còi

HDHT

GDNT

Tập viết

Tiết 2 (Tuần 4)

ÂN:Chủ đề: Đi học

Tập viết tuần 3 (T2)

VBTT,BĐDT

Nhạc cụ

Chữ mẫu

Sáng

Sáu

02/10

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Mỹ thuật

Bài 4E: Ôn tập (T1)

Bài 4E: Ôn tập (T2)

Nhiều hơn, ít hơn

Sự kì diệu của chấm và nét (T3)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Giấy, màu vẽ

HDHTV

ĐSTV

Sinh hoạt

Tiết 2 (Tuần 4)

SHL: HS chia sẻ thu hoạch và phản hồi. Cùng cả lớp Sắp xếp tủ sách lớp học.

VBTTV,BĐDTV

Sách vở

Lịch báo giảng tuần 5

Ngày thứ Môn Tiết theo PPCT Tên bài dạy ĐDDH cho tiết dạy

Sáng

Hai

5/10

Chiều

Chào cờ

Tiếng việt

Tiếng việt

Âm nhạc

Sinh hoạt dưới cờ

Bài 5A: ch, tr (T1)

Bài 5A: ch, tr (T2)

Chủ đề: Cây xanh (T1)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

Nhạc cụ

HDHT

HDHTV

Tiếng anh

Tiết 3 (Tuần 4)

Tiết 3 (Tuần 4)

VBTT ,BĐDT

VBTTV, BĐDTV

Sáng

Ba

6/10

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Thể dục

Bài 5B: x, y (T1)

Bài 5B: x, y (T2)

Lớn hơn, bé hơn. Dấu >, <

Bài 3:Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, điểm số (T3)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Còi

HDHT

TNXH

Tập viết

Tiết 1 (Tuần 5)

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình (T1)

Tập viết tuần 3 (T1)

VBTT, BĐDT

Tranh ảnh

Chữ mẫu

Sáng

7/10

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

HĐTN

Bài 5C: ua, ưa, ia (T1)

Bài 5C: ua, ưa, ia (T2)

Sắp xếp thứ tự các số trong phạm vi 10

HĐGDTCĐ: Soi gương

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Bóng gai

HDHTV

Tiếng anh

Đạo đức

Tiết 1 (Tuần 5)

Bài 2: Em quan tâm chăm sóc người thân (T2)

VBTTV,BĐDTV

Tranh ảnh

Sáng

Năm

8/10

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

TNXH

Thể dục

Bài 5D: chữ thường và chữ hoa (T1)

Bài 5D: chữ thường và chữ hoa (T2)

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình (T2)

Bài 3:Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, điểm số (T4)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

Tranh ảnh

Còi

HDHT

GDNT

Tập viết

Tiết 2 (Tuần 5)

MT:Sự kì diệu của chấm và nét

Tập viết tuần 4 (T2)

VBTT, BĐDT

Nhạc cụ

Chữ mẫu

Sáng

Sáu

9/10

Chiều

Tiếng việt

Tiếng việt

Toán

Mỹ thuật

Bài 5E: Ôn tập (T1)

Bài 5E: Ôn tập (T2)

Ôn tập 2

Sự kì diệu của chấm và nét (T4)

BĐDTV, SGK, bài giảng ĐT

BĐDT

Giấy, màu vẽ

HDHTV

ĐSTV

Sinh hoạt

Tiết 2 (Tuần 5)

SHL: HS chia sẻ thu hoạch và phản hồi.Triển lãm tranh tự họa

VBTTV, BĐDTV

Tranh vẽ


Lịch báo giảng lớp 1 bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-10 00:26:13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục