Tài liệu dành cho Giáo viên

Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 8 năm 2022 – 2023

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 8 năm 2022 – 2023

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 8 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và giáo viên trong quá trình dạy học một tiết học, bài học, chủ đề nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Kế hoạch giáo dục Văn 8 năm 2022 được biên soạn theo Công văn 5512 và Công văn 4040 do Bộ GD&ĐT ban hành. Qua đó giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt phù hợp với địa phương. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: kế hoạch dạy học môn Địa lí 8, Ngữ văn. Vậy sau đây là kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 8, mời các bạn cùng tải tại đây.

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 8 theo Công văn 5512

TRƯỜNG: THCS ……………..

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 8 năm 2022 – 2023

TỔ: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

(Năm học: 2022 – 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chươngtrình

STT

Bài học (1)

Số tiết (2)

Thời điểm (3)

Thiết bị dạy học (4)

Địa điểm dạy học (5)

1

Nhớ rừng

2

Tuần 19

Chân dung Thế Lữ

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

2

Ông đồ

1

Tuần 19

Chân dung Vũ Đình Liên

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

3

Câu nghi vấn

2

Tuần 19, 20

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

4

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

2

Tuần 20

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

5

Khi con tu hú

1

Tuần 20

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

6

Quê hương

2

Tuần 21

Chân dung nhà văn Tế Hanh

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

7

Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

2

Tuần 21

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

8

Tức cảnh Pác Bó

2

Tuần 22

Chân dung Hồ Chí Minh

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

9

Câu cầu khiến

1

Tuần 22

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

10

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

2

Tuần 22, tuần 23

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

11

Ngắm trăng, Đi đường

2

Tuần 23

Chân dung Hồ Chí Minh

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

12

Câu cảm thán

1

Tuần 23

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

13

Câu trần thuật

1

Tuần 24

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

14

Chiếu dời đô

2

Tuần 24

Chân dung Lý Công Uẩn

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

15

Hịch tướng sĩ

2

Tuần 25

Chân dung Trần Quốc Tuấn

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

16

Hành động nói

2

Tuần 25

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

17

Nước Đại Việt ta

2

Tuần 26

Chân dung Nguyễn Trãi

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

18

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

2

Tuần 26

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

19

Kiểm tra giữa học kì II

2

Tuần 27

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

20

Bàn luận về phép học

2

Tuần 27

Chân dung Nguyễn Thiếp

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

21

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

1

Tuần 28

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

22

Hội thoại

1

Tuần 28

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

23

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

1

Tuần 28

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

24

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận

1

Tuần 28

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

25

Đi bộ ngao du

2

Tuần 29

Chân dung Ru-xô

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

26

Lựa chọn trật tự từ trong câu

1

Tuần 29

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

27

Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

1

Tuần 29

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

28

Chương trình địa phương (phần Văn)

1

Tuần 30

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

29

Chữa lỗi diễn đạt

(lỗi logic)

1

Tuần 30

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

30

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

12

Tuần 30

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

31

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghi luận

2

Tuần 31

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

32

Tổng kết phần Văn

3

Tuần 31, tuần 33

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

33

Văn bản tường trình

1

Tuần 31

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

34

Trả bài kiểm tra giữa học kì II

2

Tuần 32

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

35

Ôn tập phần tập làm văn

2

Tuần 32

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

36

Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II

2

Tuần 33,34

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

37

Văn bản thông báo

1

Tuần 33

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

38

Luyện tập làm văn bản tường trình

1

Tuần 34

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

39

Kiểm tra học kì II

2

Tuần 34

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

40

Luyện tập làm văn bản thông báo

1

Tuần 35

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

41

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

1

Tuần 35

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

42

Trả bài kiểm tra học kì II

2

Tuần 35

Phòng học lớp 8A, 8B, 8C

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

….……, ngày . . . tháng … năm 2022

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế hoạch giáo dục Ngữ văn 8 theo Công văn 4040

KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG MÔN NGỮ VĂN 8

(Theo công văn số 4040 và Thông tư 26 của Bộ GDĐT)

CẢ NĂM: 35 tuần x 4 tiết = 140 tiết

HỌC KÌ I: 18 tuần x 4 tiết = 72 tiết

HỌC KÌ II:17 tuần x 4 tiết = 68 tiết

HỌC KÌ I

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI DẠY

GHI CHÚ

1

1

2

Tìm hiểu chung về chủ đề

Tôi đi học

Chủ đề ( 7 tiết): Vẻ đẹp tâm hồn trẻ thơ qua truyện kí hiện đại: “ Tôi đi học; Trong lòng mẹ” tích hợp tính thống nhất về chủ đề và bố cục của VB

3,4

Trong lòng mẹ

2

5

Tính thống nhất về chủ đề của VB

6

Bố cục của văn bản

7

Luyện tập-Tổng kết chủ đề

8

Trường từ vựng

3

9

Xây dựng đoạn văn trong văn bản

10

Tức nước vỡ bờ

11

12

Từ tượng hình, từ tượng thanh

4

13

Liên kết trong văn bản

14

Lão Hạc

KT 15 phút

15

16

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

5

17

Tóm tắt văn bản tự sự

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

18

19, 20

Cô bé bán diêm

6

21

Trợ từ, thán từ

Miêu tả và biểu cảm trong VB tự sự

22

23,24

Đánh nhau với cối xay gió

7

25

Tình thái từ

26

Chiếc lá cuối cùng

27

28

Luyện tập viết đoạn văn tự sự ….

Tiếng Việt: Bài 2: Từ ngữ địa phương

( Tài liệu VH Hà Nội)

8

9

29

30

Luyện tập lập dàn ý cho bài văn tự sự…

31,32

33

Ôn tập truyện kí Việt Nam

34

Nói quá

35,36

Kiểm tra giữa kì I

10

37, 38

Thông tin về ngày trái đất năm 2000

39

Nói giảm, nói tránh

40

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

11

41

Trả bài kiểm tra giữa kì I

42

Câu ghép

43,44

Ôn dịch thuốc lá

12

45

Câu ghép (tiếp)

KT 15 phút

46

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Phương pháp thuyết minh

Lồng ghép QP-AN: Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần

I, Bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết

minh; Phần I.2, Bài Phương pháp thuyết

minh; Phần I. 2, Phần II, Bài Cách làm bài văn thuyết minh

47

48

Bài toán dân số

13

49

50

Dấu ngoặc kép

51

Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng

52

Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng ( tt)

14

53

Đập đá ở Côn Lôn

Lồng ghép GDANQP:VD minh họa về hình ảnh của các nhà yêu nước, chiến sĩ cộng sản trong các nhà lao đế quốc

54

55

Thuyết minh một thể loại văn học

56

Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội

15

57

Ôn tập Tiếng Việt

58

59

Rèn kĩ năng viết bài văn thuyết minh

60

Rèn kĩ năng viết bài văn thuyết minh ( tt)

16

61,62

Ôn tập văn học

63

Ôn tập KTHKI

64

17

65

Ôn tập dạng bài đọc –hiểu

66

67

68

Rèn kĩ năng viết đoạn văn T-P-H

18

69

Kiểm tra tổng hợp học kì I

70

71

Rèn kĩ năng viết đoạn văn T-P-H

72

Trả bài kiểm tra tổng hợp HKI

HỌC KÌ II

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI DẠY

GHI CHÚ

19

73,74

Nhớ rừng

Chủ đề ( 6 tiết): Tình yêu đất nước trong Thơ Mới qua văn bản: “ Ông đồ; Nhớ rừng” tích hợp với Câu nghi vấn.

75

Ông đồ

76

Câu nghi vấn

20

77

Câu nghi vấn ( TT)

78

Tổng kết chủ đề

79

Câu cầu khiến

80

Viết đoạn văn trong VB thuyết minh

21

81

Quê hương

82

Khi con tu hú

83

Câu cảm thán

84

Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

22

85

Tức cảnh Pác Bó

86

Câu cầu khiến

87,88

Ôn tập các văn bản đọc – hiểu

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

KT 15p

23

89

90

Ngắm trăng

91

Đi đường

Câu cảm thán

92

24

25

93

Câu trần thuật

Ôn tập câu phân loại theo mục đích nói

94

95

Ôn tập câu phân loại theo mục đích nói (TT)

96

97

Chiếu dời đô

Lồng ghép GDANQP:Tầm nhìn chiến lược của vua Lý Công Uẩn về quân sự

98

99

Câu phủ định

Chương trình ĐP( Phần TLV): Thuyết minh về danh lam thắng cảnh và làng nghề truyền thống ở Hà Nội

100

26

101

Kiểm tra giữa kì II

102

103,104

Hịch tướng sĩ

Lồng ghép GDANQP:Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cha ông ta

27

105

Hành động nói

106

Nước Đại Việt ta

Lồng ghép GDANQP:Tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng sĩ trong các cuộc chống giặc ngoại xâm

107

108

Trả bài KT giữa kì II

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

28

109

110,111

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

112

Bàn luận về phép học

29

113

Hội thoại

Hội thoại (tiếp)

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II của mỗi bài.

114

Ôn tập văn bản đọc – hiểu nghị luận trung đại VN

115

116

Lựa chọn trật tự từ trong câu

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

Tập trung vào Phần

I, II, Bài Lựa chọn trật tự từ trong câu; các

yêu cầu 1, 3, 6, Bài Lựa chọn trật tự từ trong

câu (Luyện tập).

30

117

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận; Phần II, Bài Luyện tập đưa yếu tố

biểu cảm vào bài văn nghị luận.

118

Tìm hiểu yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

119

120

Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

31

121

122

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic)

123

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic)

124

Ôn tập phần TV học kì II

32

125

126

Tổng kết phần Văn

127

Tổng kết phần Văn

128

33

129

Ôn tập Tập làm văn

130

Chương trình địa phương: HVTĐ

131

Ôn tập dạng bài đọc –hiểu

132

Ôn tập dạng bài đọc –hiểu

34

133,134

Ôn tập KTHKII

135

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

136

35

137

Rèn kĩ năng viết đoạn văn diễn dịch

138

Rèn kĩ năng viết đoạn văn quy nạp

139

Rèn kĩ năng viết đoạn văn T-P-H

140

Trả bài kiểm tra tổng hợp

BGH duyệt

(Đã kí)

TT/NTCM duyệt

(Đã kí)

Người lập

(Đã kí)


Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 8 năm 2022 – 2023

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-28 12:29:53

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục