Tài liệu dành cho Giáo viên

Kế hoạch giáo dục GDCD 6 sách Cánh diều (Phụ lục III Công văn 5512)

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 6 sách Cánh diều

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học môn Giáo dục công dân 6.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm kế hoạch môn Ngữ văn, Địa lí, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của THPT Vạn Tường:

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 6 sách Cánh diều

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục GDCD 6 sách Cánh diều (Phụ lục III Công văn 5512)

TRƯỜNG: THCS……..
TỔ:……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC GDCD LỚP 6
(Năm học 2022 – 2023)

I. Kế hoạch dạy học

Phân phối chương trình

  • Cả năm: 35 tiết
  • Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/ tuần= 18 tiết
  • Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần= 17 tiết

Học kì I

Tuần

Tiết

Bài

Nội dung từng tiết

1

1

Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

Tiết 1: 1. Truyền thống gia đình dòng họ

2

2

Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

Tiết 2: 2. Ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ

3

3

Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

3. Giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ

4

4

Bài 2. Yêu thương con người

1. Yêu thương con người và biểu hiện của tình yêu thương con người

5

5

Bài 2. Yêu thương con người

2, Giá trị của tình yêu thương con người

6

6

Bài 3. Siêng năng, kiên trì

1. Siêng năng, kiên trì và biểu hiện của siêng năng, kiên trì

7

7

Kiểm tra giữa học kì II

8

8

Bài 3. Siêng năng, kiên trì

2. Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì

9

9

Bài 4. Tôn trọng sự thật

1. Tôn trạng sự thật và biểu hiện của tôn trọng sự thật

10

10

Bài 4. Tôn trọng sự thật

2. ý nghĩa của tôn trọng sự thật

11

11

Bài 4. Tôn trọng sự thật

3. Cách tôn trọng sự thật

12

12

Bài 5. Tự lập

1. Tự lập và biểu hiện của tự lập (tìm hiểu nội dung câu chuyện)

13

13

Bài 5. Tự lập

1. Tự lập và biểu hiện của tự lập (tìm hiểu các biểu hiện của tự lập)

14

14

Bài 5. Tự lập

2. Ý nghĩa của tự lập

15

15

Bài 6. Tự nhận thức bản thân

1. Thế nào là tự nhận thức bản thân

16

16

Bài 6. Tự nhận thức bản thân

2. ý nghĩa của tự nhận thức bản thân

17

17

Bài 6. Tự nhận thức bản thân

3. Các tự nhận thức bản thân

18

18

Kiểm tra cuối kì II

Học kì II

19

19

Bài 7. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người

1. Tình huống nguy hiểm từ con người

2. Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ con người

20

20

Bài 7. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người

3. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người

21

21

Bài 8. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

1. Tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

2. Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

22

22

Bài 8. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

3. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

23

23

Bài 9. Tiết kiệm

1. Thế nào là tiết kiệm

24

24

Bài 9. Tiết kiệm

2. Biểu hiện của tiết kiệm

25

25

Kiểm tra giữa học kì II

26

26

Bài 9. Tiết kiệm

3. Ý nghĩa của tiết kiệm

27

27

Bài 9. Tiết kiệm

4. Rèn luyện lối sống tiét kiệm

28

28

Bài 10. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

1. Công dân của một nước

29

29

Bài 10. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

2. Công dân nước cộng hòa XHCN VN

30

30

Bài 11. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

1. Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013

31

31

Bài 11. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân

32

32

Bài 11. Quyền trẻ em

1. Tìm hiểu các quyền cơ bản của trẻ em

33

33

Bài 11. Quyền trẻ em

2. Ý nghĩa của quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em

34

34

Bài 11. Quyền trẻ em

3. Tìm hiểu trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và bổn phận của trẻ em trong việc thực hiên quyền trẻ em

35

35

Kiểm tra cuối học kì II

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

….…., ngày…. tháng…… năm…..

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 6 sách Cánh diều

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-28 22:26:32

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục