Tài liệu dành cho Giáo viên

Kế hoạch bài dạy Mô đun 2 đại trà

Khung kế hoạch bài dạy Mô đun 2 (Dùng cho các môn)

Khung kế hoạch bài dạy Mô đun 2 giúp thầy cô tham khảo, dễ dàng lập kế hoạch bài dạy cho mình theo đúng chuẩn, đúng mẫu. Bên cạnh đó, giáo viên đại trà có thể tham khảo thêm 5 câu hỏi tự luận Mô đun 2, để nhanh chóng trả lời câu hỏi tự luận của tất cả các môn trong chương trình tập huấn GDPT 2018.

Kế hoạch bài dạy Mô đun 2 mẫu (dùng cho các môn)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TÊN CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC: …

Bạn đang xem: Kế hoạch bài dạy Mô đun 2 đại trà

Thời lượng: … tiết

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Phẩm chất, năng lực YCCĐ (STT của YCCĐ)
NĂNG LỰC ĐẶC THÙ/ HOẶC CÁC NĂNG LỰC ĐẶC THÙ (DÀNH CHO MÔN GDCD, HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP)
Thành phần/thành tố thứ 1 của năng lực đặc thù (1)
(2)
Thành phần/thành tố thứ 2 của năng lực đặc thù
Thành phần/thành tố thứ n của năng lực đặc thù
NĂNG LỰC CHUNG
NĂNG LỰC A
NĂNG LỰC B
PHẨM CHẤT CHỦ YẾU
PHẨM CHẤT X
PHẨM CHẤT Y

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (Với hoạt động trải nghiệm, sử dụng: TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG)

A. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động học(thời gian) Mục tiêu (Số thứ tự YCCĐ) Nội dung dạy họctrọng tâm PP/KTDHchủ đạo Phương án đánh giá

Hoạt động [STT]. [Tên hoạt động] (Thời gian)

Hoạt động [STT]. [Tên hoạt động] (Thời gian)

Hoạt động [STT]. [Tên hoạt động] (Thời gian)

Hoạt động [STT]. [Tên hoạt động] (Thời gian)

B. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC (Với hoạt động trải nghiệm, sử dụng: CÁC HOẠT ĐỘNG)

Dưới đây là cấu trúc một hoạt động học

Hoạt động [STT]. [Tên hoạt động] (Thời gian dự kiến)

1. Mục tiêu: (ghi số thứ tự của YCCĐ)

Liệt kê các mục tiêu của hoạt động học này. Trong đó, các mục tiêu của hoạt động học này phải thuộc các mục tiêu đã đặt ra cho dạy học chủ đề ở mục I.

2. Tổ chức hoạt động

Liệt kê rõ các hướng dẫn, câu lệnh GV đặt ra cho HS. Nêu rõ nguồn học, phương tiện dạy học sẽ sử dụng. Thường bao gồm các bước

– GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– HS thực hiện nhiệm vụ học tập

– HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

3. Sản phẩm học tập

Ghi rõ sản phẩm học tập dự kiến của HS trong hoạt động học. Tùy theo mục tiêu, nội dung hoạt động mà sản phẩm học tập có thể ở nhiều dạng khác nhau, ví dụ câu trả lời cụ thể, kết quả thực hiện bài tập, đề xuất hoặc giải pháp, sản phẩm thật…

4. Phương án đánh giá

Mô tả hình thức, phương pháp và công cụ đánh giá trong hoạt động (chỉ rõ đánh giá qua quan sát, viết hay hỏi đáp với công cụ là rubric, câu hỏi, bài tập, do GV đánh giá hay HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng …)

Trong đó: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (thông qua các sản phẩm học tập) chính là đánh giá mức độ HS đáp ứng mục tiêu của hoạt động học.

IV. HỒ SƠ DẠY HỌC (Với hoạt động trải nghiệm, sử dụng: HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG)

A. NỘI DUNG DẠY HỌC CỐT LÕI (Với hoạt động trải nghiệm, sử dụng: Nội dung hoạt động)

B. CÁC HỒ SƠ KHÁC

Các phiếu học tập, rubric đánh giá …


Khung kế hoạch bài dạy Mô đun 2 (Dùng cho các môn)

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-11 02:50:13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục