Tài liệu dành cho Giáo viên

Hướng dẫn sử dụng EMIS Online – Tài liệu sử dụng phần mềm EMIS

Hướng dẫn sử dụng EMIS Online

EMIS là phần mềm thống kê giáo dục trực tuyến được phát hành bởi Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Tài liệu hướng dẫn sử dụng EMIS Online này sẽ giúp những cán bộ làm công tác thống kê dễ dàng nắm bắt được các thao tác để thực hiện gửi và sử dụng các chức năng trên hệ thống giáo quốc gia.

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm EMIS

1. GIỚI THIỆU

Mục đích và ý nghĩa của tài liệu

  • Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng hiểu và sử dụng được các chức năng hệ thống thống kê giáo dục quốc gia ở cấp trường.
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng giúp người dùng sử dụng các chức năng chính của hệ thống thống kê giáo dục quốc gia ở cấp trường với các chức năng: kỳ báo cáo, xuất dữ liệu chi tiết, xuất dữ liệu theo biểu mẫu, quản lý cây đơn vị, quản lý người dùng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng EMIS Online – Tài liệu sử dụng phần mềm EMIS

2. TỔNG QUAN

Giới thiệu tổng quan chương trình

Hệ thống thống kê giáo dục quốc gia giúp người dùng cấp Trường thực hiện các kỳ báo cáo số liệu hàng năm. Nhập số liệu theo biểu mẫu của Bộ/Sở/Phòng, quản lý tiến độ của kỳ báo cáo, khai thác các số liệu đã nhập.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

3.1. Nhập dữ liệu

Khi bắt đầu vào hệ thống, người dùng được cung cấp tài khoản bảo gồm Tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập hệ thống. Tài khoản này do quản trị hệ thống tạo và gửi đến từng trường.

Bước 1: Mở trình duyệt Firefox, Chrome, Internet Explorer

Bước 2: Nhập địa chỉ website hệ thống: report.smas.edu.vn…

3.2. Gửi dữ liệu lên cấp trên

3.3. Sửa dữ liệu khi cấp Phòng yêu cầu tổng hợp lại.

Khi cấp Phòng yêu cầu cấp Trường tổng hợp lại số liệu, kỳ sẽ có trạng thái là Yêu cầu tổng hợp lại.

Điều kiện trước là người dùng đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản cấp Trường.

Nhấn Tải về để tải toàn bộ file hướng dẫn.


Hướng dẫn sử dụng EMIS Online

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-05 08:42:14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục