Tài liệu dành cho Giáo viên

Giáo án môn Trải nghiệm sáng tạo lớp 4 toàn tập –

Giáo án môn Trải nghiệm sáng tạo lớp 4 toàn tập

Nhằm đem đến cho quý thầy cô có thêm nhiều tài liệu giảng dạy THPT Vạn Tường xin giới thiệu Giáo án môn Trải nghiệm sáng tạo lớp 4 toàn tập.

Giáo án được biên soạn theo hình thức giáo án điện tử rất thuận tiện cho thầy cô tham khảo và giúp tiết kiệm thời gian soạn giáo án phục vụ cho việc giảng dạy. Mời các thầy cô cùng tải về để xem trọn bộ giáo án. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm Giáo án môn Trải nghiệm sáng tạo lớp 3, Giáo án môn Trải nghiệm sáng tạo lớp 2. Nội dung chi tiết mời bạn đọc tham khảo và tải tại đây.

Giáo án môn Trải nghiệm sáng tạo lớp 4 toàn tập

Tiết 1: Trải nghiệm sáng tạo:

BÀI 1: AN BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI

Bạn đang xem: Giáo án môn Trải nghiệm sáng tạo lớp 4 toàn tập –

A. Mục tiêu:

– HS xây dựng được an-bum về những kỉ niệm đáng nhớ của bản thân.

– Rèn kĩ năng tự giới thiệu được những kỉ niệm đáng nhớ của mình đã trình bày trong cuốn an-bum.

– Em biết tiếp thu nhưng điều người khác nhận xét về mình để tự hoàn thiện bản thân.

B. Chuẩn bị:

– Phiếu học tập

– SGK, bút

C. Các hoạt động dạy học:

I. Phần khởi động ( 5’)

– Cho HS hát

– Giới thiệu về môn học

– Giới thiệu bài ( t2)

II. Phần phát triển bài (27’ )

1. Nhớ lại những kỉ niệm của em

– Giáo viên yêu cầu học sinh xem lại các sản phẩm còn lưu giữ.

– Y/c HS chọn lọc những sản phẩm ấn tượng nhất với bản thân gắn với những kỉ niệm của em.

– Yêu cầu HS nhớ và viết lại kỉ niệm của mình với 1 đến 3 sản phẩm ấn tượng.

2. Bảo quản, lưu giữ sản phẩm

– Yêu cầu HS ghi lại cách bảo quản phù hợp với mỗi sản phẩm: ảnh chụp, bài thơ chép tay, tranh vẽ….

– Y/c HS thực hiện cách bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện của mình sao cho sản phẩm được lưu giữ lâu bền và sạch đẹp.

III. Phần kết thúc (3’)

– Gọi 2 HS lên chia sẻ cách bảo quản, lưu giữ sản phẩm của mình để bền, sạch đẹp.

– Dặn HS về nhà đọc lại bài và xem nội dung tiếp theo trong bài

Nhận xét giờ học.

– Hát

– HS chú ý nghe.

– Học sinh xem lại các sản phẩm còn lưu giữ.

+ Các sản phẩm hội họa

+ Những bài thơ, văn

+ Những bức ảnh chụp

– HS điều khiển chia sẻ mục tiêu

– HS chọn lọc những sản phẩm ấn tượng nhất với bản thân gắn với những kỉ niệm của em.

+ Chọn một số bài văn, bài thơ

+ Chọn một số tranh

– HS nhớ và viết lại kỉ niệm của mình với 1 đến 3 sản phẩm ấn tượng.

– HS ghi lại cách bảo quản phù hợp với mỗi sản phẩm: ảnh chụp, bài thơ chép tay, tranh vẽ….

+ ảnh chụp: cất vào an- bum

+ Bài thơ chép tay: cất lên giá sách

+ Tranh vẽ: treo lên tường

– HS thực hiện cách bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện của mình sao cho sản phẩm được lưu giữ lâu bền và sạch đẹp.

– 2 HS lên chia sẻ cách bảo quản, lưu giữ sản phẩm của mình để bền, sạch đẹp.

– Chú ý lắng nghe

Tiết 2. Trải nghiệm sáng tạo:

BÀI 1: AN BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI (tiết 2)

A. Mục tiêu:

– HS xây dựng, bảo quản, lưu giữ được an-bum về những kỉ niệm đáng nhớ của bản thân.

– Rèn kĩ năng bảo quản lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ của mình đã trình bày trong cuốn an-bum.

– Em biết tiếp thu nhưng điều người khác nhận xét về mình để tự hoàn thiện bản thân.

B. Chuẩn bị

– GV: Sưu tầm ảnh, bài thơ.

– HS: SGK, bút, các bài thơ văn, ảnh, giấy mầu, kéo, keo.

C. Các hoạt động dạy học:

I.Phần khởi động ( 5’)

– Cho HS hát

– Giới thiệu về môn học.

– Bằng lời và ghi đầu bài lên bảng.

II. hần phát triển bài (27’ )

2. Bảo quản, lưu giữ sản phẩm

Mục tiêu : HS biết cách bảo quản lưu giữ các sản phẩm của bản thân.

– GV cho HS quan sát anh và bài thơ, văn GV sưu tầm được.

– GV giải thích: Để giữ gìn được các bức ảnh hay bài thơ ở những kỉ niệm khác nhau mình muốn xem lại những kỉ niệm buồn hay vui thì chúng ta cần lưu giữ bảo quản, mỗi người có cách bảo quản khác nhau.

– Yêu cầu HS ghi lại cách bảo quản phù hợp với mỗi sản phẩm: ảnh chụp, bài thơ chép tay, tranh vẽ….

– Y/c HS thực hiện cách bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện của mình sao cho sản phẩm được lưu giữ lâu bền và sạch đẹp.

3. Làm an – bum về kỉ niệm của em

Mục tiêu : HS Làm được cuốn an – bum giới thiệu được về kỉ niệm đáng nhớ của em.

– Cho 1 HS đọc thành tiếng cách thực hiện trong SGK tranh 8.

– Cho lớp đọc thầm lại cá nhân các bước về cách thực hiện làm cuốn an – bum.

– GVHD HS cách thực hiện theo từng bước trong SGK.

+ B1: Lựa chọn những sản phẩm kỉ niệm mà em muốn đưa vào – an bum.

+ B2: Tranh trí bìa đầu và bìa cuối của an -bum.

+ B3: Sắp sếp các sản phẩm kỉ niệm theo trật tự mà em muốn vào các trang. Đánh số thứ tự vào cuối mỗi trang.

+ B4: Bổ sung lời giới thiệu nếu em muốn..

+ B5: Đồng bìa và các trang ruột thành cuốn an bum.

+ B5: Em viết tên an – bum và tên mình vào bìa ngoài an – bum.

III. Phần kết thúc (3’)

– Gọi 2 HS lên chia sẻ cách bảo quản, lưu giữ sản phẩm của mình để bền, sạch đẹp.

– Dặn HS về nhà đọc lại bài và xem nội dung tiếp theo trong bài

– Nhận xét giờ học.

– Hát

– HS chú ý nghe.

– HS lắng nghe và ghi đầu bài vào vở

– HS quan sát anh và bài thơ, văn GV sưu tầm được.

– HS nghe GV giảng.

– HS ghi lại cách bảo quản phù hợp với mỗi sản phẩm: ảnh chụp, bài thơ chép tay, tranh vẽ….

+ ảnh chụp: ép Plastic…..cất vào an- bum và để nơi khô,

+ Bài thơ chép tay: cất lên giá sách.

+ Tranh vẽ: treo lên tường, cất lên giá sách, để nơi khô ráo

– HS thực hiện cách bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện của mình sao cho sản phẩm được lưu giữ lâu bền và sạch đẹp.

– 1 HS đọc thành tiếng về cách thực trong SGK tranh 8 lớp nghe.

– Lớp đọc thầm lại cá nhân các bước về cách thực hiện làm cuốn an – bum.

– HS cách thực hiện theo từng bước trong SGK.

+ HS lựa chọn những sản phẩm kỉ niệm mà em muốn đưa vào – an bum.

+ HS dùng giấy mầu, keo, kéo để trí bìa đầu và bìa cuối của an -bum.

+ HS tụ sắp sếp các sản phẩm kỉ niệm theo trật tự mà em muốn vào các trang. Đánh số thứ tự vào cuối mỗi trang.

+ HS bổ sung lời giới thiệu nếu em muốn .

+ HS tự đóng bìa và các trang ruột thành cuốn an bum.

+ HS viết tên an – bum và tên mình vào bìa ngoài an – bum.

– Chú ý lắng nghe

Tiết 3: Trải nghiệm sáng tạo:

BÀI 1: AN BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI (tiết 3)

A. Mục tiêu:

– HS xây dựng, bảo quản, lưu giữ được an bum về những kỉ niệm đáng nhớ của bản thân, giới thiệu những sản phẩm có trong an bum.

– Rèn kĩ năng bảo quản lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ của mình, cách trình bày sản phẩm có trong cuốn an bum của mình.

– Em biết tiếp thu nhưng điều người khác nhận xét về mình để tự hoàn thiện bản thân.

B. Chuẩn bị:

– GV: Sưu tầm ảnh, bài thơ.

– HS: SGK, bút, các bài thơ văn, ảnh, giấy mầu, kéo, keo.

C. Các hoạt động dạy – học:

I.Phần khởi động ( 5’)

– Cho HS hát

– Em hãy giới thiệu một số sản phẩm có trong an-bum của mình.

– Bằng lời và ghi đầu bài lên bảng.

II. Phần phát triển bài (27’ )

4. Giới thiệu sản phẩm

Mục tiêu : Giới thiệu được những sản phẩm có trong an-bum của mình.

– Cho HS đọc mục tiêu của mục 4 trong sách trang 8.

+ Mục tiêu chúng ta cần đạt là gì?

a) Viết lời giới thiệu

– Cho học sinh đọc yêu cầu của phần 1.

– Yêu cầu của phần 1 chúng ta phải làm gì?

– Y/c HS viết lời giới thiệu “An – bum kỉ niệm của tôi” cho người thân bạn bè theo những ý chính sau:

+ Những sản phẩm của em giới thiệu trong cuốn an-bum

+ Điều em ấn tượng/ thích thú nhất ở mỗi sản phẩm trong cuốn an-bum;

+ Lí do em muốn giới thiệu những sản phẩm đó với mọi người

+ Cảm xúc của em khi nhắc lại những kỉ niệm gắn với các sản phẩm trong cuốn an-bum

b) Tập giới thiệu

– Gọi học sinh nêu yêu cầu phần 2

– GV hướng dẫn cách giới thiệu trước gương: Cố gắng tập nói to, rõ ràng, truyền cảm, kết hợp với việc miêu tả bằng hành động như vừa lật an bum, chỉ vào từng sản phẩm, vừa nói vừa giới thiệu.

– Gọi học sinh lên bảng giới thiệu

– GV nhận xét, khen ngợi

III. Phần kết thúc (3’)

– Y/c HS tự giới thiệu trước gương ở nhà

– Dặn HS về nhà đọc lại bài và xem nội dung tiếp theo trong bài

– Nhận xét giờ học.

– Hát

– 1 HS giới thiệu sản phẩm có trong an-bum của mình.

VD: tranh vẽ, ảnh, bài thơ chép tay…

– HS lắng nghe và ghi đầu bài vào vở

– 2 HS đọc mục tiêu của mục 4 trong sách trang 8.

+ HS trả lời: Mục tiêu chúng ta cần đạt là: giới thiệu được những sản phẩm có trong an bum của mình.

– 2 Học sinh nối tiếp nhau đọc yêu cầu của phần 1.

– Học sinh trả lời: Yêu cầu của phần 1 chúng ta phải viết lời giới thiệu ” An – bum kỉ niệm của tôi ” cho người thân và bạn bè.

– HS viết lời giới thiệu “An – bum kỉ niệm của tôi” cho người thân bạn bè theo những ý chính sau:

+ Những sản phẩm của em giới thiệu trong cuốn an-bum

+ Điều em ấn tượng/ thích thú nhất ở mỗi sản phẩm trong cuốn an-bum là bức tranh vẽ ….

+ Lí do em muốn giới thiệu những sản phẩm đó với mọi người là em muốn chia sẻ những kỉ miện của em và mọi người cùng biết…

+ Cảm xúc của em khi nhắc lại những kỉ niệm gắn với các sản phẩm trong cuốn an-bum

VD: Đây là cuốn an-bum của tôi gồm những bức tranh của tôi đã được tôi cât giữ rất cẩn thận. Tôi thích nhất là bức tranh tôi vẽ ngày khai giảng bởi vì hôm đó tôi rất vui và hạnh phúc….

– Học sinh nêu yêu cầu

– Chú ý lắng nghe

– 2-3 học sinh giới thiệu

– Học sinh nhận xét bạn

– HS tự giới thiệu trước gương ở nhà

……….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết


Giáo án môn Trải nghiệm sáng tạo lớp 4 toàn tập

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-11 08:12:10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục