Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Đoạn văn chứng minh Con cò trong ca dao là văn bản nghị luận – Văn 6 (3 mẫu)

Viết đoạn văn chứng minh Con cò trong ca dao là văn bản nghị luận

THPT Vạn Tường sẽ cung cấp Bài văn mẫu lớp 6: Viết đoạn văn chứng minh Con cò trong ca dao là văn bản nghị luận.

Viết đoạn văn chứng minh Con cò trong ca dao là văn bản nghị luận
Viết đoạn văn chứng minh Con cò trong ca dao là văn bản nghị luận

Hy vọng với tài liệu dưới đây, các bạn học sinh lớp 6 sẽ có thêm ý tưởng cho bài viết của mình, mời tham khảo chi tiết dưới đây.

Đề bài: Viết một đoạn văn (khoảng 3 – 4 dòng) để trả lời cho câu hỏi: “Vì sao văn bản trên là văn bản nghị luận?”. 

Bạn đang xem: Đoạn văn chứng minh Con cò trong ca dao là văn bản nghị luận – Văn 6 (3 mẫu)

Chứng minh Con cò trong ca dao là văn bản nghị luận – Mẫu 1

“Con cò trong ca dao” là một văn bản nghị luận. Trước hết, vấn đề chính được bàn luận ở đây là lí giải nguyên nhân trong ca dao Việt Nam có nhiều bài nói đến con cò. Người viết đã đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng cụ thể để chứng minh cho vấn đề được nói đến. Trong các loài chim kiếm ăn ở đồng ruộng thì con có gắn bó với người nông dân hơn cả. Sau đó lí giải vì sao và khi nào người nông dân mới liên hệ với con trâu. Cuối cùng là khẳng định hình ảnh con cò phù hợp với mong muốn ca hát khi làm lụng của người nông dân.

Chứng minh Con cò trong ca dao là văn bản nghị luận – Mẫu 2

“Con cò trong ca dao” là một văn bản nghị luận vì nó mang đầy đủ những đặc điểm của loại hình văn bản này. Trước hết, luận điểm chính của văn bản là trong ca dao có nhiều bài nói đến con cò. Sau đó, người viết đã đưa ra những lí lẽ dẫn chứng để thuyết phục người đọc, người nghe về luận điểm đó. Đầu tiên, tác giả khẳng định sự gắn bó của con người với nông dân. Sau đó lí giải vì sao và khi nào người nông dân mới liên hệ với con trâu. Cuối cùng là khẳng định hình ảnh con cò phù hợp với mong muốn ca hát khi làm lụng của người nông dân. Ở mỗi lí lẽ, tác giả đã đưa ra dẫn chứng cụ thể để chứng minh. Cách lập luận trong bài rõ ràng, thuyết phục.

Chứng minh Con cò trong ca dao là văn bản nghị luận – Mẫu 3

Con cò trong ca dao là văn bản nghị luận vì nó mang đầy đủ những đặc điểm loại hình này. Mục đích của văn bản là thuyết phục người đọc, người nghe hình ảnh con cò thường xuất hiện trong ca dao Việt Nam. Trước tiên, người viết nêu được ý kiến của mình, dùng lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ điều đó. Đầu tiên, tác giả khẳng định gắn bó của con người với nông dân. Sau đó lí giải vì sao và khi nào người nông dân mới liên hệ với con trâu. Cuối cùng là khẳng định hình ảnh con cò phù hợp với mong muốn ca hát khi làm lụng của người nông dân. Mỗi lí lẽ đều có những dẫn chứng cụ thể, sinh động. Cách lập luận mang tính thuyết phục với những dẫn chứng cụ thể, sinh động.


Viết đoạn văn chứng minh Con cò trong ca dao là văn bản nghị luận

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu – Bài giảng

Ngày cập nhật: 2023-04-07 09:54:39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục