Tài liệu dành cho Giáo viên

Đề thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện –

Đề thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện

Đề thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện dành cho các thầy cô dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề thi giáo viên giỏi. Hy vọng, với bộ tài liệu này, các thầy cô giáo sẽ có thời gian ôn luyện thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi giáo viên giỏi năm 2017-2018.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN …

Đề: 1

Bạn đang xem: Đề thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện –

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN
CẤP THCS – NĂM HỌC …

…., ngày…tháng ..năm 20…

ĐỀ THI NĂNG LỰC CẤP THCS

(Thời gian làm bài 120 phút, không kể phát đề)

——————-

Đề này gồm có 02 trang

I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Anh (chị) hãy chọn câu đúng nhất rồi ghi vào giấy thi

1. Căn cứ theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, thì 8 tiêu chí gồm: “Xây dựng kế hoạch dạy học; Đảm bảo kiến thức môn học; Đảm bảo chương trình môn học; Vận dụng các phương pháp dạy học; Sử dụng các phương tiện dạy học; Xây dựng môi trường học tập; Quản lý hồ sơ dạy học; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh” thuộc năng lực nào đối với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học?

a. Năng lực dạy học b. Năng lực giáo dục

c. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội d. Năng lực phát triển nghề nghiệp.

2. Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, về “phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống” gồm có mấy tiêu chí ?

a. 2 tiêu chí b. 3 tiêu chí c. 4 tiêu chí d. 5 tiêu chí

3. Trong trường hợp điểm trung bình cả năm (ĐTBcn) đạt 8.0, trong có điểm trung bình của môn Ngữ văn là 8,0 và các môn còn lại không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5. Nhưng có môn Thể dục bị xếp loại chưa đạt (CĐ) thì em đó được xếp loại:

a. Khá b. Trung bình c. Yếu d. Kém

4. Trong một năm học, một học sinh nghỉ học (có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại) đến bao nhiêu buổi thì không được lên lớp?

a. Đến 30 buổi b. Quá 30 buổi c. Đến 45 buổi d. Quá 45 buổi.

5. Theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành, đánh giá bằng nhận xét đối với các môn Thể dục, Mỹ thuật và Âm nhạc gồm mấy mức độ ?

a. 2 mức b. 3 mức c. 4 mức d. 5 mức.

6. Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Tại Điều 30 quy định: Giáo viên trường trung học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, gồm:

a. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng b. GV bộ môn, GV làm công tác Đoàn, Đội

c. GV chủ nhiệm, GV làm công tác tư vấn HS d. Tất cả đều đúng.

7. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội là:

a. Mục tiêu giáo dục b. Tính chất giáo dục

c. Nguyên lý giáo dục d. Tất cả đều sai.

8. Nếu học sinh vi phạm gian lận trong học tập, kiểm tra và thi cử thì hạnh kiểm được xếp loại:

a. Khá b. Trung bình c. Yếu d. Kém.

9. Đối với môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần, thì trong mỗi học kỳ một học sinh phải có số lần kiểm tra thường xuyên (KTtx):

a. Ít nhất 1 lần b. Ít nhất 2 lần c. Ít nhất 3 lần d. Phải trên 4 lần.

10. Theo điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Quy định mỗi tổ học sinh có số lượng:

a. Không quá 12 học sinh b. Không quá 11 học sinh

c. Không quá 10 học sinh d. Không quá 9 học sinh.

11. Nếu hạnh kiểm một học sinh cả năm được xếp loại yếu thì:

a. Được lên lớp b. Phải rèn luyện hạnh kiểm trong hè

c. Phải ở lại lớp d. Tất cả đều sai.

12. Trong các môn học sau, môn nào được tiến hành đánh giá bằng hình thức Kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm và nhận xét kết quả học tập của học sinh?

a. Giáo dục công dân b. Thể dục c. Âm nhạc d. Mỹ thuật

Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1: Căn cứ vào Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Quy định về đánh giá xếp loại Học lực học kỳ và cả năm cho học sinh được chia thành mấy loại? Hãy nêu tiêu chuẩn của mỗi loại? (2,0 điểm)

Câu 2: Căn cứ vào Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông. Anh (chị), hãy nêu những Tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên (2,0 điểm)

III. Xử lý tình huống (3,0 điểm)

Tình huống 1: Khi anh (chị) phát hiện, trong lớp có một học sinh có biểu hiện sa sút về mặt học tập và tự xa lánh tập thể. Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm thì bạn sẽ giải quyết như thế nào? (1,5 điểm)

Tình huống 2: Trong giờ dạy của thầy Minh, có hai học sinh cãi nhau và sau đó là tiếng chưởi tục. Thầy Minh yêu cầu hai học sinh đó quỳ gối lên bàn rồi tiếp tục giảng bài. Một lúc sau, hai học sinh tự ý ngồi xuống. Thầy Minh giận dữ quát to: “Ai cho phép các em ngồi xuống” thì một trong hai học sinh trên nói: “Sao thầy xúc phạm chúng em”.

Anh (chị), có suy nghĩ gì về cách xử lý của thầy Minh ? Nếu là thầy Minh, anh (chị) sẽ xử lý trường hợp trên như thế nào? (1,5 điểm)

———Hết——–

Đáp án đề thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN …

Đề: 1

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN
CẤP THCS – NĂM HỌC …

…, ngày … tháng … năm 20…

HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN THI NĂNG LỰC CẤP THCS

(Thời gian làm bài 120 phút, không kể phát đề)

I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm.

1=a 2=d 3=b 4=d 5=a 6=d

7=c 8=c 9=c 10=a 11=b 12=a

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Căn cứ vào Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, quy định về đánh giá xếp loại Học lực học kỳ và cả năm cho học sinh được chia thành mấy loại? Hãy nêu tiêu chuẩn của mỗi loại?

1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây: (0,5 điểm)

a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây: (0,5 điểm)

a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây: (0,5 điểm)

a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

4. Loại yếu: (0,25 điểm)

Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

5. Loại kém: (0,25 điểm)

Các trường hợp còn lại.

Câu 2: (2,0 điểm)

Anh (chị), Hãy nêu những Tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên theo 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông ? (2,0 điểm)

Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị (0,5 điểm)

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị – xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp (0,5 điểm)

Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho học sinh.

Tiêu chí 3. ứng xử với học sinh (0,5 điểm)

Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

Tiêu chí 4. ứng xử với đồng nghiệp (0,25 điểm)

Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục.

Tiêu chí 5. Lối sống, tác phong (0,25 điểm)

Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.

III. Xử lý tình huống (3,0 điểm)

Tình huống 1: (1,5 điểm)

Khi anh (chị) phát hiện, trong lớp có một học sinh có biểu hiện sa sút về mặt học tập, hoạt động và tự xa lánh tập thể. Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm thì bạn sẽ giải quyết như thế nào?

Xử lý:

– Trước tiên, mời em đó làm việc riêng để tìm hiểu nguyên nhân tại sao em lại sa sút về mặt học tập và dẫn đến xa lánh tập thể. Sau đó đề ra biện pháp giáo dục và giúp đỡ cho phù hợp. (0,5 điểm)

– Thông báo về gia đình biết nguyên nhân để có hướng theo dõi, động viên, giúp đỡ con em mình. (0,5 điểm)

– Phân công các bạn cùng lớp theo dõi, giúp đỡ em trong học tập cũng như động viên tinh thần và tạo điều kiện cho em hòa nhập với tập thể. (0,5 điểm)

Tình huống 2: (1,5 điểm)

Xử lý:

– Suy nghĩ: Việc cho hai học sinh quỳ gối lên là một hình thức phạt và xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của học sinh; vi phạm Luật giáo dục. Vì vậy học sinh nói “Sao thầy xúc phạm chúng em”. Trong khi đó, thầy chưa hỏi nguyên nhân của sự việc xảy ra, mà bắt các em quỳ gối và tiếp tục giảng bài là không phù hợp. Việc học sinh tự động ngồi xuống là đương nhiên vì biết thầy đã áp dụng hình thức phạt, đã vi phạm đến Luật giáo dục; đồng thời thấy thầy vẫn dạy mà không nói gì. (0,75 điểm)

– Cách xử lý: Giáo viên tranh thủ thời gian để hỏi nguyên nhân sự việc để có cách giải quyết cho phù hợp, sau đó phân tích cho học sinh việc gây mất trật tự trong giờ học làm ảnh hưởng đến lớp học; đồng thời có biện pháp kịp thời ngăn chặn để không xảy ra sự việc đáng tiếc về sau. Chú ý không để mất nhiều thời gian của lớp. (0,75 điểm)

* Lưu ý: Trong hai tình huống trên, nếu có trường hợp xử lý khác nhưng hợp tình, hợp lý và đảm bảo tính sư phạm vẫn xem xét và cho điểm.

———Hết——–


Đề thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-05 21:55:33

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục