Tài liệu dành cho Giáo viên

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo

Ngân hàng câu hỏi tập huấn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Ngân hàng câu hỏi tập huấn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa mới.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo Hướng dẫn xem các bộ sách giáo khoa lớp 2 mới để xem trước mẫu sách lớp 2 mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của THPT Vạn Tường:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo

Câu 1: Mục tiêu của môn Toán lớp 2 Chương trình năm 2018 chú trọng điều gì?

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo

A. Kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản ban đầu

B. Hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù

C. Dạy học tích hợp

D. Phát triển song song hai nhánh: Kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản ban đầu; Hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù theo định hướng Tích hợp

Câu 2: Nội dung các bài trong sách Toán 2 giúp cho việc hình thành và phát triển các phẩm chất nào?

A. Chăm chỉ – Trung thực

B. Chăm chỉ – Trung thực – Trách nhiệm

C. Nhân ái – Chăm chỉ – Trung thực – Trách nhiệm

D. Yêu nước – Nhân ái – Chăm chỉ- Trung thực – Trách nhiệm

Câu 3: Chương trình Toán 2 năm 2018 gồm các tuyến (mạch) kiến thức nào?

A. Ba tuyến kiến thức: Số và Phép tính – Hình học – Đo lường

B. Ba tuyến kiến thức: Số và Phép tính – Hình học và Đo lường – Một số yếu tố Thống kê và Xác suất

C. Bốn tuyến kiến thức: Số và Phép tính – Hình học – Đo lường – Giải toán

D. Năm tuyến kiến thức: Số và Phép tính – Hình học – Đo lường – Giải toán – Một số yếu tố Thống kê và Xác suất

Câu 4: Mỗi bài trong sách Toán 2 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiết

B. 2 tiết

C. 3 tiết

D. Có thể 1 hoặc nhiều tiết

Câu 5: Quan điểm của sách Toán 2 về việc học sinh học thuộc các bảng cộng, trừ qua 10 trong phạm vi 20 như thế nào?

A. Nhất thiết phải thuộc ngay các bảng

B. Cuối học kì 1 phải thuộc các bảng

C. Khuyến khích thuộc bảng, nếu khó khăn thì không nhất thiết phải thuộc

D. Không cần học thuộc bảng

Câu 6: Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi học hình tứ giác?

A. Nhận dạng được hình tứ giác

B. Nhận dạng được hình tứ giác và nhận biết các đỉnh của hình tứ giác

C. Nhận dạng được hình tứ giác và nhận biết các cạnh của hình tứ giác

D. Nhận dạng được hình tứ giác và nhận biết các đỉnh, các cạnh của hình tứ giác

Câu 7: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không có tuyến kiến thức Giải toán, vậy nội dung Giải toán có cần thiết phải dạy ở lớp 2 không?

A. Không cần thiết phải dạy giải toán

B. Dạy cũng được, không dạy cũng được

C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm

D. Giải toán là một bộ phận của GQVĐ, việc dạy giải toán phải được quan tâm đúng mức

Câu 8: Khi dạy về số và phép tính, học sinh sẽ sử dụng ĐDHT nào?

A. Các khối lập phương như SGK

B. Dùng que tính

C. Dùng các vật thay thế: nắp chai, hòn sỏi,…

D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 9: Các đối tượng học sinh nào sẽ thực hiện các mục Vui học, Khám phá, Thử thách?

A. Học sinh Giỏi

B. Học sinh Giỏi – Khá

C. Học sinh Giỏi – Khá – Trung bình

D. Khuyến khích toàn bộ học sinh trong lớp thực hiện, tuy nhiên không ép buộc tất cả các em phải hoàn thành

Câu 10: Trong quá trình dạy học Toán 2, nếu xuất hiện các khó khăn thì GV phải giải quyết như thế nào?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm chuyên môn

B. Tham khảo ý kiến của các giáo viên nhiều kinh nghiệm

C. Tham khảo ý kiến của các tác giả viết SGK.

D. Cả ba ý trên đều đúng


Ngân hàng câu hỏi tập huấn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-07 13:36:47

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục