Tài liệu dành cho Giáo viên

Đáp án tập huấn Âm nhạc 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngân hàng câu hỏi tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngân hàng câu hỏi tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm môn Âm nhạc 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án môn Toán, Ngữ văn, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của THPT Vạn Tường:

Đáp án tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÁC CÂU HỎI ĐỂ GV TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ (KÈM ĐÁP ÁN)

Đặc điểm, cấu trúc cuốn sách, bài học/ hoạt động giáo dục đặc trưng trong cuốn sách giáo khoa môn học/ hoạt động giáo dục

Bạn đang xem: Đáp án tập huấn Âm nhạc 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1. Sách giáo khoa môn học Âm nhạc lớp 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống có bao nhiêu mạch nội dung?

A. 3 mạch nội dung

B. 4 mạch nội dung

C. 5 mạch nội dung

D. 6 mạch nội dung

Đáp án: D

Câu 2. SGK Âm nhạc 6 – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm bao nhiêu chủ đề ?

A.5 chủ đề

B. 8 chủ đề

C. 7 chủ đề

D. 6 chủ đề

Đáp án: B

Câu 3. Cấu trúc bài học trong SGK Âm nhạc 6 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống có mấy phần?

A. 2 phần

B. 3 phần

C. 4 phần

D. 5 phần

Đáp án: C

Hiểu và phân tích được cấu trúc chủ đề/ bài học âm nhạc phát triển năng lực, Phương pháp DH

Câu 4. Khi thiết kế chủ đề/ bài học, nội dung nhạc cụ tiết tấu và nhạc cụ giai điệu có thể tích hợp với các mạch nội dung nào?

A. Đọc nhạc

B. Tác giả và tác phẩm

C. Nghe nhạc

D. Hát

E. Âm nhạc và đời sống

F. Lý thuyết âm nhạc

Đáp án: A, C, D, F

Câu 5. Hãy cho biết đâu là các năng lực đặc thù nằm trong yêu cầu cần đạt của môn học Âm nhạc lớp 6 theo CT môn học ÂN 2018?

A. Thể hiện âm nhạc

B. Vận động theo nhạc

C. Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc

D. Hát kết hợp gõ đệm theo nhạc

E. Đọc nhạc kết hợp gõ đệm

F. Ứng dụng – sáng tạo âm nhạc

Đáp án: A, C, F

Câu 6. Bài học âm nhạc trong SGK ÂN 6 biên soạn tiếp cận quan điểm dạy học phát triển phẩm chất và năng lực có các mức độ nào trong các phương án sau đây?

A. Cơ bản

B. Luyện tập

C. Phân hoá

D. Thực hành

E. Trải nghiệm

Đáp án: A, C

Câu 7. Nhận xét việc triển khai kết hợp phương pháp dạy học truyền thống, phương pháp dạy học đặc thù, phương pháp dạy học tích cực và dạy học đa phương tiện ở SGK Âm nhạc 6 theo Chương trình môn học Âm nhạc 2018 ở mức độ nào trong các mức độ sau đây?

A. Rất tốt

B. Tốt

C. Khá

D. Trung bình

Đáp án: GV tự đánh giá

Câu 8. Thầy/cô đã nắm được quy trình kiểm tra đánh giá và xếp loại HS ở mức độ nào trong các đáp án sau đây?

A. Nắm vững

B. Nắm tương đối vững

C. Nắm được

D. Còn chưa rõ

Đáp án: GV tự đánh giá

Xây dựng và triển khai các kế hoạch dạy học

Câu 9. Hãy chọn và đánh số theo đúng trình tự các căn cứ khi xây dựng kế hoạch bài học.

1. Bám sát mục tiêu yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực hướng tới cho HS ở các mạch nội dung của CT môn học và sách giáo khoa Âm nhạc.

2. Căn cứ vào khả năng của GV và việc khai thác học liệu và trang thiết bị điện tử, nhạc cụ thiết yếu/nhạc cụ địa phương…

3. Căn cứ khả năng nhận thức và những kinh nghiệm/ tri thức đã có của học sinh.

Đáp án: 3,1,2

Câu 10. Thầy/ cô đánh giá mình sẽ triển khai dạy học theo SGK Âm nhạc 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống ở mức độ nào trong các phương án dưới đây?

A. Rất tự tin

B. Tự tin

C. Tương đối tự tin

D. Bình Thường

E. Còn băn khoăn

Đáp án: GV tự đánh giá


Ngân hàng câu hỏi tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-07 10:53:00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục