Tài liệu dành cho Giáo viên

Đáp án câu hỏi tự luận môn Đạo đức Tiểu học – Mô đun 2

Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Đạo đức Tiểu học

Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Đạo đức Tiểu học giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 9 câu hỏi tự luận môn Đạo đức trong khóa tập huấn Mô đun 2 – GDPT 2018 để đạt kết quả cao trong khóa tập huấn này.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm Các dạng bài tập Mô đun 2 để có thêm kinh nghiệm, ý tưởng mới hoàn thiện bài tập của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Vạn Tường:

Đáp án câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Đạo đức Tiểu học

Câu 1. Hãy liệt kê 3 lợi ích đối với học sinh khi học tập qua thảo luận nhóm.

Bạn đang xem: Đáp án câu hỏi tự luận môn Đạo đức Tiểu học – Mô đun 2

Trả lời:

Lợi ích 1: Tích cực tham gia phát biểu

Lợi ích 2: Biết tham gia hợp tác

Lợi ích 3: Biết chia sẻ kết quả học tập

Câu 2. Nêu cảm nhận của thầy/cô nếu sử dụng phương pháp trò chơi với học sinh của mình.

Trả lời: Học sinh hứng thú tham gia học tập

Câu 3. Giải thích ngắn gọn lý do tại sao thầy/cô cảm thấy như vậy khi sử dụng phương pháp trò chơi?

Trả lời: Vì học sinh tiếp thu nhanh, mạnh dạn, tự tin.

Câu 4. Hãy liệt kê 3 lợi ích của việc sử dụng phương pháp điều tra trên đối với giáo viên.

Trả lời:

Lợi ích 1: Học sinh tích cực tham gia phát biểu

Lợi ích 2: Mạnh dạn, tự tin

Lợi ích 3: Biết chia sẻ kết quả học tập

Câu 5. Liên hệ việc dạy học của thầy/cô. Hãy suy nghĩ về cách thầy/cô có thể sử dụng để thúc đẩy sử dụng phương pháp điều tra và lý do cho việc này.

Trả lời: Bản thân đã sử dụng phương pháp điều tra vào môn đạo đức, hiệu quả mang lại rất cao.

Câu 6. Hãy liệt kê 3 lợi ích của việc phương pháp rèn luyện trên đối với học sinh của mình.

Trả lời:

Lợi ích 1: Học sinh biết hợp tác nhóm

Lợi ích 2: Học sinh biết chia sẻ kết quả với bạn

Lợi ích 3: Mạnh dạn, tự tin

Câu 7. Liên hệ việc dạy học của thầy/cô. Hãy suy nghĩ về cách thầy/cô có thể sử dụng để thúc đẩy phương pháp rèn luyện và lý do cho việc này.

Trả lời: Phương pháp rèn luyện mang lại hiệu quả rất cao

Câu 8. Hãy liệt kê 3 lợi ích đối với học sinh khi học tập qua dự án trong môn đạo đức.

Trả lời:

Lợi ích 1: Học sinh biết bảo vệ môi trường

Lợi ích 2: Học sinh mạnh dạn, tự tin

Lợi ích 3: Biết chia sẻ kết quả học tập đối với mọi người.

Câu 9. Hãy liệt kê 3 thách thức tiềm ẩn khi học sinh hoàn thành dự án.

Trả lời:

Thách thức 1: Một số học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ

Thách thức 2: Học sinh chưa tích cực tham gia hoạt động

Thách thức 3: Chưa mạnh dạn, tự tin.


Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Đạo đức Tiểu học

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-07 12:48:02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục