Lớp 6Tài liệu - Bài giảng

Dàn ý trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống (4 mẫu) – Văn 6

Dàn ý trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống mà em quan tâm

THPT Vạn Tường muốn cung cấp tài liệu Bài văn mẫu lớp 6: Dàn ý trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống mà em quan tâm.

Dàn ý trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống
Dàn ý trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống

Tài liệu được giới thiệu sẽ bao gồm 4 đoạn văn mẫu, giúp cho các bạn học sinh lớp 6 có thêm ý tưởng hoàn thiện bài viết của mình.

Dàn ý chi tiết trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề)

1. Mở bài

Bạn đang xem: Dàn ý trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống (4 mẫu) – Văn 6

Giới thiệu hiện tượng trong đời sống mà người viết quan tâm và muốn trình bày.

2. Thân bài

– Ý kiến của em về hiện tượng trên là gì?

 • Ý kiến 1: …
 • Ý kiến 2: …

– Đưa ra lí lẽ và bằng chứng để chứng minh:

 • Lí lẽ 1 và bằng chứng 1: …
 • Lí lẽ 2 và bằng chứng 2: …

3. Kết bài

Khẳng định lại vấn đề và đưa ra những đề xuất.

Ý kiến về việc nên có vật nuôi trong nhà

1. Mở bài

Nêu vấn đề cần bàn luận (Nên hay không nên có vật nuôi trong nhà?)

2. Thân bài

Trình bày ý kiến của bản thân:

 • Ý kiến: Nên có vật nuôi trong nhà.
 • Nêu lí lẽ để làm rõ lí do cần có vật nuôi trong nhà.
 • Bằng chứng cụ thể về lợi ích của vật nuôi.

3. Kết bài

Khẳng định lại ý kiến của bản thân, đề xuất biện pháp bảo vệ vật nuôi.

Ý kiến về việc đi tham quan, du lịch

(1) Mở đầu

Giới thiệu, nêu vấn đề cần trình bày ý kiến.

(2) Nội dung chính

Nêu ý kiến của bản thân về vấn đề đặt ra.

 • Giải thích tham quan, du lịch.
 • Ích lợi của hoạt động tham quan, du lịch.
 • Tham quan, du lịch thế nào để hiệu quả.

(3) Kết thúc

 • Khẳng định lại ý kiến của mình về lợi ích của việc đi tham quan, du lịch.
 • Nguyện vọng và dự định của mình nếu được đi tham quan, du lịch.

Ý kiến về một vấn đề được gợi ra từ cuốn sách đã đọc

1. Mở bài

Giới thiệu tên sách, tác giả và hiện tượng đời sống mà cuốn sách gợi ra.

2. Thân bài

 • Nêu ý kiến (suy nghĩ) về hiện tượng.
 • Nêu lí lẽ và bằng chứng để làm sáng rõ ý kiến về hiện tượng cần bàn luận.
 • Trình bày cụ thể về chi tiết, sự việc, nhân vật gợi lên hiện tượng cần bàn.

3. Kết bài

Nêu tầm quan trọng, ý nghĩa thực tế của hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách.


Dàn ý trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống mà em quan tâm

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu – Bài giảng

Ngày cập nhật: 2023-04-28 17:05:36

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục