Tài liệu dành cho Giáo viên

Bài thu hoạch tập huấn Mô đun 3 môn Lịch sử – Địa lý

Bài tập cuối khóa Mô đun 3 môn Lịch sử – Địa lý

Bài tập cuối khóa Mô đun 3 môn Lịch sử – Địa lý giúp thầy cô tham khảo, có thêm kinh nghiệm viết bài tập cuối khóa tập huấn Mô đun 3 trong chương trình GDPT 2018 mới. Với chủ đề Biển đảo Việt Nam.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3, bài tập cuối khóa Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của THPT Vạn Tường:

Bài tập cuối khóa Mô đun 3 môn Lịch sử – Địa lý

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
CHỦ ĐỀ: BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bạn đang xem: Bài thu hoạch tập huấn Mô đun 3 môn Lịch sử – Địa lý

I. Mục tiêu đánh giá

Xác định được vị trí địa lí của vùng biển, một số đảo, quần đảo lớn ở Việt Nam trên bản đồ hoặc lược đồ.

Trình bày được công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển đông trong lịch sử, có sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyên liên quan (Hải đội Hoàng Sa, lễ khao lề thế lính Hoàng sa..)

– Sưu tầm, đọc và kể lại được một số câu chuyện, bài thơ về biển, đảo Việt Nam.

– Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Yêu cầu cần đạt Mức độ biểu hiện

– Xác định được vị trí địa lí của vùng biển, một số đảo, quần đảo lớn ở Việt Nam trên bản đồ.

Mức độ 1: Nêu được tên một số đảo và quần đảo nước ta.

Mức độ 2: Xác định được vị trí, phạm vi của vùng biển Việt Nam

Mức độ 3: Nêu được vai trò của biển đối với sự phát triển kinh tế đất nước.

– Trình bày được công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển đông trong lịch sử, có sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyên liên quan (Hải đội Hoàng Sa, lễ khao lề thế lính Hoàng sa..)

Mức độ 1: Biết trình bày một số giá trị kinh tế, an ninh quốc phòng và hoạt động của người dân trên các đảo, quần đảo nước ta

Mức độ 2: Nêu cảm nghĩ về công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo ở nước ta.

Mức độ 3: Bày tỏ ý kiến về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.

II/ Bảng mô tả kế hoạch đánh giá

Hoạt động dạy học

Mục tiêu hoạt động

Sản phẩm/ minh chứng

Kiểm tra đánh giá

Phương pháp đánh giá

Công cụ đánh giá

1/ Hoạt động khởi động

Tạo không khí sinh đông. Kết nối vào bài học.

GV cho HS nghe bài hát “ Chú bộ đội ở đảo xa”

Hỏi- đáp

Câu hỏi gợi mở

2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1.

Xác định được vị trí, phạm vi của vùng biển Việt Nam. Trình bày được ở mức độ đơn giản vai trò của biển đối với sự phát triển kinh tế đất nước.

Phát biểu của học sinh về vị trí địa lí của vùng biển nước ta

– Học sinh sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam chỉ vị trí vùng biển nước ta tiếp giáp với những nước nào.

-Phát biểu trình bày vai trò của biển đối với sự phát triển kinh tế đất nước.

Hỏi- đáp

Quan sát


Kiểm tra viết

Câu hỏi

Bảng kiểm


Bảng kiểm, câu hỏi

Hoạt động 2.

Xác định vị trí một số đảo và quần đảo tiêu biểu của vùng biển Việt Nam. Trình bày được ở mức độ đơn giản vai trò của đảo đối với sự phát triển kinh tế đất nước.

– Phát biểu của học sinh về vị trí địa một số đảo và quần đảo tiêu biểu của vùng biển Việt Nam

– Học sinh sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam chỉ vị trí một số đảo và quần đảo tiêu biểu của Việt Nam

-Phát biểu trình bày vai trò của đảo đối với sự phát triển kinh tế đất nước.

Hỏi- đáp

Quan sát

Câu hỏi

Bảng kiểm

3/ Hoạt động luyện tập

Chỉ trên lược đồ vị trí của biển đảo VN. Nêu được vai trò của biển đảo đối với đất nước. Trình bày được công cuộc bảo vệ chủ quyền của biển đảo qua một số câu chuyện: hải đội Hoàng Sa, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, các ngôi mộ gió,…

– HS chỉ trên bản đồ vị trí của biển Đông, các đảo và quần đảo của nước ta.

– Trình bày biển, đảo có vai trò gì trong việc bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế của đất nước.

-HS chơi trò chơi em là hướng dẫn viên tuổi nhỏ.

-Quan sát

– Hỏi đáp

– Sản phẩm học tập.

-Lược đồ, bản đồ

-Câu hỏi

-Bảng kiểm

4/ Hoạt động vận dụng

· Bày tỏ được thái độ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Sưu tầm, đọc và kể lại một số câu chuyện, bài thơ về các anh hùng dân tộc có công trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, tổ quốc.

· Học sinh kể chuyện, đọc thơ về các anh hùng dân tộc có công trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, tổ quốc.

-Phát biểu Bày tỏ được thái độ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Hỏi- đáp

Quan sát

Câu hỏi

III. Công cụ đánh giá

1/ Công cụ đánh giá hoạt động khởi động

+Mục tiêu: Tạo không khí sinh đông. Kết nối vào bài học.

+Công cụ đánh giá:

Câu hỏi: Nội dung bải hát nói lên điều gì?

2/ Công cụ hoạt động hình thành kiến thức mới

*Hoạt động 1.

 • Mục tiêu: Xác định được vị trí, phạm vi của vùng biển Việt Nam. Trình bày được ở mức độ đơn giản vai trò của biển đối với sự phát triển kinh tế đất nước.
 • Công cụ đánh giá:

Câu hỏi:

 • Các em quan sát bản đồ hành chính Việt Nam, chỉ trên bản đồ vị trí vùng biển nước ta.
 • Em hãy cho biết vùng biển nước ta tiếp giáp với những quốc gia nào?
 • Biển có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của nước ta?

Phiếu học tập:

Quan sát bản đồ đọc thông tin trong sách giáo khoa vai trò của biển đối với sự phát triển kinh tế đất nước.

Bảng kiểm hoạt động nhóm

Chủ đề: Biển, đảo Việt Nam

Họ và tên …………………………………..

Tên nhóm …………………………………

Nhóm Nhận xét đánh giá
Hình thức trình bày Nội dung trình bày
Tốt Khá Trung bình Tốt Khá Trung bình
Nhóm 1
Nhóm 2
……….

*Hoạt động 2.

+ Mục tiêu: Xác định vị trí một số đảo và quần đảo tiêu biểu của vùng biển Việt Nam. Trình bày được ở mức độ đơn giản vai trò của đảo đối với sự phát triển kinh tế đất nước.

+ Công cụ đánh giá:

Câu hỏi:

+ Em hãy chỉ và nêu tên các đảo, quần đảo tiêu biểu của nước ta trên bản đồ.

+ Đảo, quần đảo có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế đất nước?

Bảng kiểm hoạt động nhóm

Chủ đề: Biển, đảo Việt Nam

 • Họ và tên …………………………………..
 • Tên nhóm …………………………………

Nhóm

Số thành viên làm việc với phiếu cá nhân

Số thành viên hoàn thành với phiếu cá nhân

Số thành viên hoàn thành với phiếu cá nhân chính xác

Số thành viên có ý kiến thảo luận trong nhóm

Nhóm 1

Nhóm 2

……….

3/ Hoạt động luyện tập

+ Mục tiêu: Chỉ trên lược đồ vị trí của biển đảo VN. Nêu được vai trò của biển đảo đối với đất nước. Trình bày được công cuộc bảo vệ chủ quyền của biển đảo qua một số câu chuyện: hải đội Hoàng Sa, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, các ngôi mộ gió,…

+ Công cụ đánh giá:

 • Em hãy chỉ trên bản đồ vị trí của biển Đông các đảo và quần đảo của nước ta.
 • Việt Nam có những cảng biển nào?
 • Biển, đảo có vai trò gì trong việc bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế của đất nước?
 • Khi đi du lịch đến các bãi biển, em cùng mọi người cần phải làm gì để giữ gìn cảnh quang môi trường ở đó?

Bảng kiểm hoạt động nhóm

Chủ đề: Biển, đảo Việt Nam

 • Họ và tên …………………………………..
 • Tên nhóm …………………………………

Nhóm

Số thành viên làm việc với phiếu cá nhân

Số thành viên hoàn thành với phiếu cá nhân

Số thành viên hoàn thành với phiếu cá nhân chính xác

Số thành viên có ý kiến thảo luận trong nhóm

Nhóm 1

Nhóm 2

……….

4/ Hoạt động vận dụng

+ Mục tiêu: Bày tỏ được thái độ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Sưu tầm, đọc và kể lại một số câu chuyện, bài thơ về các anh hùng dân tộc có công trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, tổ quốc.

+ Công cụ đánh giá:

Câu hỏi:

 • Em và các bạn cần làm gì để góp phần bảo vệ, giữ gìn biển đảo việt Nam?


Bài tập cuối khóa Mô đun 3 môn Lịch sử – Địa lý

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-07 13:10:54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục