Tài liệu dành cho Giáo viên

200 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi

200 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi

THPT Vạn Tường xin giới thiệu đến các bạn 200 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Hy vọng với tài liệu này các thầy cô giáo có thêm nhiều tài liệu tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi Tổng phụ trách Đội giỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

200 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi

1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thuộc chương mấy và có bao nhiêu điều:

Bạn đang xem: 200 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi

a) Chương I – có 4 điều

b) Chương II – có 6 điều

c) Chương III – có 5 điều

d) Chương IV – có 2 điều.

2. Các tính chất của tổ chức Đội là:

a) Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục.

b) Tính quần chúng, tính tự nguyện, tự quản.

c) Tính giáo dục, tính tự nguyện, tự quản.

d) Tính giáo dục, tính chính trị.

3. Có bao nhiêu nhiệm vụ và bao nhiêu nguyên tắc của Đội TNTP Hồ Chí Minh?

a) 3 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc.

b) 3 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc.

c) 2 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc.

d) 2 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc.

4. Lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào Đội là:

a) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy .

b) Tuân theo điều lệ Đội.

c) Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh.

d) Cả 3 đều đúng.

5. Điều kiện kết nạp đội viên vào Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

a) Từ 6 – 14 tuổi

b) Từ 8 – 14 tuổi

c) từ 9 – 15 tuổi

d) Từ 9 – 14 tuổi

6. Hệ thống tổ chức Hội đồng Đội gồm bao nhiêu cấp?

a) 2 cấp

b) 3 cấp

c) 4 cấp

d) 5 cấp

7. Có bao nhiêu đội viên trở lên được thành lập một chi đội ?

a) 2 đội viên

b) 3 đội viên

c) 4 đội viên

d) 5 đội viên

8. Chi đội có từ bao nhiêu đội viên trở lên có thể phân chia thành các phân đội?

a) 6 đội viên

b) 7 đội viên

c) 8 đội viên

d) 9 đội viên

9. Nhiệm kỳ Đại hội chi đội, liên đội là:

a) Một học kỳ

b) Một năm

c) Một năm học

d) Phụ thuộc vào điều kiện của cơ sở

10. Cấp cơ sở của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

a) Phân đội và chi đội

b) Chi đội và liên đội

c) Phân đội, chi đội và liên đội

d) Sao nhi đồng.

11. Các biểu trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh bao gồm:

a) Cờ Đội, huy hiệu Đội, khăn quàng Đỏ, Đội ca, khẩu hiệu Đội, cấp hiệu chỉ huy Đội

b) Cờ Đội, huy hiệu măng non, cấp hiệu chỉ huy đội, phòng truyền thống, khăn quàng Đỏ.

c) Khẩu hiệu Đội, huy hiệu măng non, phòng đội, phòng truyền thống, Đội ca.

d) Chào Đội, trống Đội, phòng truyền thống, phòng Đội, đồng phục đội viên, khẩu hiệu Đội.

12. Hình thức kỷ luật của Đội TNTP là:

a) Phê bình, cảnh cáo, khiển trách

b) Kiểm điểm, cảnh cáo, xoá tên trong danh sách đội viên

c) Khiển trách, cảnh cáo, cấm đeo khăn quàng

d) Phê bình, khiển trách, xoá tên trong danh sách Đội viên

13. Một bộ trống Đội có ít nhất:

a) Một trống cái, hai trống con

b) Một trống cái, ba trống con

c) Một trống cái, bốn trống con

d) Một trống cái, năm trống con

14. Tên gọi đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh:

a) Hồng nhi Đội

b) Hội Nhi đồng Cứu quốc

c) Đội Thiếu nhi Tháng Tám

d) Đội Thiếu niên Tiền phong

15. Tên “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” có từ năm nào?

a) 1945

b) 1970

c) 1975

d) 1976

16. Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai ?

a) Nông Văn Thàn

b) Nông Văn Dền

c) Lý Thị Nị

d) Lý Thị Xậu

17. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý:

a) Huân chương Sao Vàng

b) Huân chương Độc lập hạng Nhất.

c) Huân chương Hồ Chí Minh

d) Huân chương Chiến Công hạng Nhất

18. Phong trào kế hoạch nhỏ bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình lúc bấy giờ là gì?

a)1959; “Hợp tác xã Măng non”

b)1858; “Vì Miền Nam ruột thịt”

c) 1958: “Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong”

d)1976; “Đoàn tàu Thống nhất”

19. Tháng 2/1948 Bác Hồ viết thư căn dặn thiếu nhi: “Trước thì giúp các nhà chiến sỹ, nhà thương binh, lần lượt giúp những nhà ít người, sức các cháu làm được việc gì thì giúp việc ấy…”. Từ lời dạy này, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã tổ chức phong trào mang tên là:

a. Kế hoạch nhỏ

b. Trần Quốc Toản

c. Đền ơn đáp nghĩa

d. Làm nghìn việc tốt

20. Mục đích của việc rèn luyện chương trình rèn luyện đội viên là:

a) Giúp các em trở thành đội viên tốt

b) Trở thành cháu ngoan Bác Hồ

c) Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

d) Cả 3 câu đều đúng

21. Trong trường học hoặc ở địa bàn dân cư có từ bao nhiêu chi đội trở lên thì thành lập liên đội?

a) 2 chi đội

b) 3 chi đội

c) 4 chi đội

d) 5 chi đội

22.Việc thành lập các chi đội, liên đội do ai quyết định?

a) Hội đồng Đội cùng cấp

b) Cấp bộ Đoàn cùng cấp

c) Câu a và b đều đúng

d) Câu a và b đều sai

23. Nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội được gọi là:

a) Phòng truyền thống

b) Phòng Đội

c) Phòng truyền thống, phòng Đội

d) Phòng Đội, phòng sinh hoạt

24. Các nghi lễ của Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm:

a) Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành, đại hội Đội

b) Chào cờ, diễu hành, truyền thống, đại hội Đội, kết nạp đội viên

c) Kết nạp đội viên, duyệt đội, đại hội Đội, liên hoan cháu ngoan Bác Hồ

d) Phút truyền thống, liên hoan cháu ngoan Bác Hồ, đại hội Đội.

…………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết


200 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-11 11:19:59

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục