https://banhangdakenh.vn/ https://banhangdakenh.vn/dich-vu-shopee/

Thông báo tiếp tục nghỉ học vì diễn biến phức tạp của dịch Viêm đường hô hấp cấp

Thứ bảy - 22/02/2020 05:51
SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG
Số: 07/TB-VT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Sơn, ngày  15 tháng 02 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Về việc tiếp tục nghỉ học vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh
Viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra
 
Thực hiện Công văn số 161/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra, và tiếp theo với các Thông báo số số 06/TB-VT ngày 06/02 và Thông báo số 05/TB-VT ngày 03/02/2020 của Trường THPT Vạn Tường, nay Lãnh đạo Trường THPT Vạn Tường thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thực hiện tiếp tục những nội dung sau:
1- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường tiếp tục được nghỉ học cho đến hết tháng/02/2020.
Trong thời gian nghỉ, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hạn chế đi lại, nhất là đi du lịch. Đối với học sinh đặc biệt không được đi tắm sông, suối, biển hoặc đi dã ngoại nếu không có người lớn đi cùng; tuân thủ nghiêm túc các quy định về ATGT…; dành thời gian để ôn tập, củng cố kiến thức. Ngoài ra nếu có điều kiện thì khai thác các ứng dụng học trực tuyến để học và nghiên cứu kiến thức mới nhằm giúp cho việc học lại sau khi nghỉ dài ngày được thuận lợi.
Sau thời gian trên, tùy diễn biến tình hình dịch và thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà Trường sẽ có thông báo kịp thời đến cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường biết trên Trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ http://thptvantuong.edu.vn hoặc trên trang Facebook của Đoàn trường (chậm nhất đến chiều ngày 29/02/2020).
2- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh trên các phương tiện thông tin chính thống để có biện pháp phòng, chống và kịp thời ứng phó khi có dịch.
Lưu ý: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tuyệt đối không đưa các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, nhất là đưa lên các trang mạng xã hội.
3- Hiện nhà trường đã thực hiện tiêu độc, khử trùng xong (sáng ngày 05/02), Song, lãnh đạo nhà Trường giao BCĐ phòng, chống thiên tai và an toàn trường học tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV (vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách, giữ ấm, hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc đông người theo hướng dẫn của cơ quan y tế) và các dịch bệnh mùa đông xuân, tránh gây hoang mang.
4. Kính đề nghị Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh có phương án  thông báo đến cha mẹ học sinh việc quản lý học sinh, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian nghỉ và sau khi trở lại trường, lớp; những học sinh có triệu chứng sốt, ho, khó thở… thì cha mẹ học sinh thông báo cho giáo viên chủ nhiệm và cơ quan y tế gần nhất.
5- Cán bộ, giáo viên và học sinh khi có dấu hiệu bất thường hoặc các triệu chứng sốt, ho, khó thở… thì kịp thời báo cáo về các số điện thoại sau: Hiệu trưởng Ngô Ngọc Lâm 0833626900; PHT Nguyễn Minh Hoàng 0914908990; BT Đoàn Lê Văn Thành 0393801081 để chỉ đạo xử lý và báo cáo cấp trên theo quy định.
6- Trong những ngày giáo viên và học sinh nghỉ học trên, lãnh đạo nhà trường và bộ phận hành chính, văn phòng, bảo vệ vẫn làm việc và trực bình thường. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ báo cáo kịp thời tình hình phòng, chống dịch của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email:cttt@quangngai.edu.vn trước 15h00 hàng ngày (theo mẫu của Sở).
Phân công trực và làm nhiệm vụ báo cáo như phụ lục đính kèm.
 
Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc theo dõi và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (báo cáo);
- HT, PHT (theo dõi, chỉ đạo);
- Các thành viên được phân công trực (th/h);
- Thường trực BĐD cha mẹ học sinh (ph/h);
- Web: Thptvantuong.edu.vn;
- Lưu: VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
Nguyễn Minh Hoàng
 
 
PHÂN CÔNG TRỰC VÀ BÁO CÁO
TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
(Kèm theo Thông báo số 07/TB-VT ngày 15/2/2020)
 
Các SĐT nóng: 0833626900 (Hiệu trưởng) và 0914908990 (P. Hiệu trưởng)
Địa chỉ email: c3vantuong@quangngai.edu.vn
 
Ngày Học và Tên Nhiệm vụ Điện thoại liên lạc
Thứ Hai
17/02
Ngô Ngọc Lâm Phụ trách chung trong ngày 0833626900
Lương Chí Hùng Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00) 0976027026
Võ Thị Ngọc Huệ 0941388199
Hà Đình Mỹ Trực bảo vệ 0344387007
Thứ Ba
18/02
Nguyễn Minh Hoàng Phụ trách chung trong ngày 0914908990
Nguyễn Minh An Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00) 0865670021
Phạm Bùi Tuấn Hải Trực bảo vệ 0911386705
Thứ Tư
19/02
Lê Tấn Cúc Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00) 0911386736
Nguyễn Ái Nam 0942082304
Hà Đình Mỹ Trực bảo vệ 0344387007
Thứ Năm
20/02
Nguyễn Minh Hoàng Phụ trách chung trong ngày 0914908990
Phan Hồng Thắng Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00) 0942082318
Phạm Bùi Tuấn Hải Trực bảo vệ 0911386705
Thứ Sáu
21/02
Ngô Ngọc Lâm Phụ trách chung trong ngày 0833626900
Lương Chí Hùng Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00) 0976027026
Võ Thị Ngọc Huệ 0941388199
Hà Đình Mỹ Trực bảo vệ 0344387007
Thứ Bảy
22/02
Nguyễn Minh Hoàng Phụ trách chung trong ngày
Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00)
0914908990
Phạm Bùi Tuấn Hải Trực bảo vệ 0911386705
Chủ Nhật
23/02
Nguyễn Minh Hoàng Phụ trách chung trong ngày
Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00)
0914908990
Hà Đình Mỹ Trực bảo vệ 0344387007
Thứ Hai
24/02
Ngô Ngọc Lâm Phụ trách chung trong ngày 0833626900
Võ Thị Ngọc Huệ Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00) 0941388199
Hà Đình Mỹ Trực bảo vệ 0344387007
Thứ Ba
25/02
Nguyễn Minh Hoàng Phụ trách chung trong ngày 0914908990
Phan Hồng Thắng Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00) 0942082318
Phạm Bùi Tuấn Hải Trực bảo vệ 0911386705
Thứ Tư
26/02
Nguyễn Minh An Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00) 0865670021
Lương Chí Hùng 0976027026
Hà Đình Mỹ Trực bảo vệ 0344387007
Thứ Năm
27/02
Ngô Ngọc Lâm Phụ trách chung trong ngày 0833626900
Võ Thị Ngọc Huệ Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00) 0941388199
Hà Đình Mỹ Trực bảo vệ 0344387007
Thứ Sáu
28/02
Nguyễn Minh Hoàng - Phụ trách chung trong ngày
- Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00)
0914908990
Phạm Bùi Tuấn Hải Trực bảo vệ 0911386705
Thứ Bảy
29/02
Lương Chí Hùng Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00) 0976027026
Phan Hồng Thắng 0942082318
Phạm Bùi Tuấn Hải Trực bảo vệ  
Chủ Nhật
01/3
Nguyễn Minh Hoàng - Rà soát, kiểm tra các điều kiện phục vụ dạy – học trở lại.
- Tổng hợp thông tin, báo cáo (trước 15h00).
0914908990
Lê Văn Thành 0393801081
Hà Đình Mỹ
Phạm Bùi Tuấn Hải
0344387007
 
Cách lấy thông tin để báo cáo:
  • BCH Đoàn Trường lấy thông tin học sinh thông qua nhóm Zalo, facebook của đoàn trường (trước 14 giờ 00 hằng ngày);
  • BCH Công đoàn, Văn thư lấy thông tin của giáo viên thông qua nhóm Zalo, facebook của giáo viên (trước 14 giờ hằng ngày);

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Trường THPT Vạn Tường được thành lập từ năm 1982, trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng của khu đông huyện Bình Sơn đó là xã Bình Phú. Dưới mái trường mang tên địa danh lịch sử, thầy và trò trường THPT Vạn Tường không ngừng nổ lực dạy và học để gặt hái những thành quả cao nhất. Cùng với nhiệm...

LIÊN KẾT WEB
Cuộc thi giọng hát hay cấp trường
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay333
  • Tháng hiện tại6,466
  • Tổng lượt truy cập7,026,180
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây